Har ni koll på lagstiftningen?

Goodpoint har under många år hjälp företag och organisationer med att bevaka och identifiera miljölagstiftning kopplat till kraven i ISO 14001. Under åren har vi utarbetat ett system, Goodpoints LagWeb, där vi dels hjälper kunden med att identifiera den lagstiftning som berör verksamheten och dels lägger upp lagstrukturen på ett sådant sätt att det möjliggör uppföljning av lagefterlevnad enligt kraven i ISO 14001.

Tjänsten är inte begränsad till miljölagstiftningen utan kan även användas för
bevakning och uppföljning av annan lagstiftning såsom till exempel arbetsmiljölagstiftning.

Fördelar med Goodpoints LagWeb?
Goodpoints LagWeb är ett internetbaserat verktyg som möjliggör bevakning och
uppföljning av all svensk lagstiftning samt EU-lagstiftning.

Vår erfarenhet är unik
Genom vår breda och djupa kunskap inom området hållbarhet och miljö samt
effektiva verktyg hjälper vi våra kunder med kvalitetsledningssystem, miljöledningssystem och system för arbetsmiljö och socialt ansvar.

Några av de kunder vi hjälper med lagbevakning är Karolinska Institutet, Systembolaget, Högskolan i Dalarna, Svenska Spel, Lyreco och Landstinget Blekinge.

Kontakta mig för frågor om lagstiftning