Har ni koll på lagstiftningen?

Goodpoint har under många år hjälpt företag och organisationer med att bevaka och identifiera miljölagstiftning kopplat till kraven i ISO 14001. Vi hjälper även kunder med att bevaka och identifiera arbetsmiljölagstiftning kopplat till kraven i OHSAS 18001 och ISO 45001. Under åren har vi utarbetat ett system, Goodpoints LagWeb, där vi dels hjälper kunden med att identifiera den lagstiftning som berör verksamheten och dels lägger upp lagstrukturen på ett sådant sätt att det möjliggör uppföljning av lagefterlevnad enligt kraven i ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 45001.

Tjänsten är inte begränsad till miljö- och arbetsmiljölagstiftningen utan kan även användas för bevakning och uppföljning av annan lagstiftning.

Fördelar med Goodpoints LagWeb?
Goodpoints LagWeb är ett internetbaserat verktyg som möjliggör bevakning och
uppföljning av all svensk lagstiftning samt EU-lagstiftning.

Vår erfarenhet är unik
Genom vår breda och djupa kunskap inom området hållbarhet, miljö, arbetsmiljö samt effektiva verktyg hjälper vi våra kunder med kvalitetsledningssystem, miljöledningssystem och system för arbetsmiljö och socialt ansvar.

Några av de kunder vi hjälper med lagbevakning är Karolinska Institutet, Systembolaget, Högskolan Dalarna, Svenska Spel, Lyreco och Landstinget Blekinge.

Kontakta mig för frågor om lagstiftning
Hanna C
Hanna Cedervall

(föräldraledig)