Kvalitet ISO 9001

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av införande och förankring av olika typer av ledningssystem, och flera är utbildade revisorer inom miljö, kvalitet- arbetsmiljö och socialt ansvar.

Kvalitetsledningssystem
Vi hjälper er att kartlägga era processer, kunder och kundkrav samt ta fram de
rutiner som krävs för att uppfylla kraven i ISO 9001 och klara kraven för certifiering. Vi genomför även interna kvalitetsrevisioner och genomför ledningsseminarier och de utbildningar ni behöver för olika grupper av medarbetare. Vi har konsulter med lång och gedigen erfarenhet av organisationsutveckling som kan hjälpa er att införa ett kvalitetsledningssystem som effektiviserar.

Kontakta mig för frågor om kvalitetsledningssystem
Bengt Farg
Bengt Fransson