Arbetsmiljö OHSAS 18001, AFS 2001:1

Vi hjälper vi våra kunder med system för arbetsmiljö. Ofta sker arbetet i enlighet med OHSAS 18001 och AFS 2001:1.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Vi hjälper er att införa systematiskt arbetsmiljöarbete enligt föreskriften AFS 2001:1 och enligt standarden OHSAS 18001 ledningssystem för arbetsmiljö. Självklart integrerar vi detta i befintlig verksamhetsstyrning och/eller miljö/kvalitetsledningssystem.

En ny internationell standard för arbetsmiljöledning tas nu fram. Goodpoint deltar aktivt i SIS tekniska kommitté och arbetsgrupp som tar fram denna standard. Den nya standarden kommer att få benämningen ISO 45001 och beräknas bli färdig under 2016 och ersätter då OHSAS 18001.

Vi deltar aktivt i SIS tekniska kommitté för Arbetsmiljöledningssystem.

Kontakta mig för frågor om arbetsmiljö
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg