Arbetsmiljö ISO 45001

Vi hjälper vi våra kunder med system för arbetsmiljö. Många kunder vill nu ha vår hjälp med den nya standarden ISO 45001.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Vi hjälper er att införa systematiskt arbetsmiljöarbete enligt föreskriften AFS 2001:1 och enligt den nya standarden ISO 45001 ledningssystem för arbetsmiljö. Självklart integrerar vi detta i befintlig verksamhetsstyrning och/eller miljö/kvalitetsledningssystem.

Den nya internationella standarden ISO 45001 ersätter OHSAS 18001 och publicerades 12 mars 2018. Goodpoint har aktivt deltagit i SIS tekniska kommitté och arbetsgrupp under framtagningen av denna standard. Övergångsperioden från OHSAS 18001 till ISO 45001 är tre år från publiceringsdatum. Efter övergångsperioden gäller inte certifikat mot OHSAS 18001.

ISO 45001 har samma struktur och vissa gemensamma krav som de nya versionerna av ISO 9001 och ISO 14001 som publicerades i september 2015. Goodpoint hjälper er att genomföra GAP-analys mot ISO 45001 och stödjer er i övergången till den nya standarden. Vi genomför även öppna och företagsanpassade utbildningar om ISO 45001 och ledningssystem för arbetsmiljö.

Kontakta mig för frågor om arbetsmiljö
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg