Bengt ISO

Vikten av ett helhetsgrepp om verksamhetsstyrningen

Det spelar ingen roll hur väl genomtänkt en strategi är, om den inte förankras och blir en levande del av den dagliga verksamheten. Vi har utvecklat system och verktyg som gör det möjligt att omsätta beslut i konkreta handlingar och hållbara arbetssätt.

Vi hjälper våra kunder med kvalitetsledningssystem, miljöledningssystem och system för arbetsmiljö samt socialt ansvar. Ofta sker arbetet i enlighet med standarderna ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, OHSAS 18001, AFS 2001:1 och SA 8000.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av införande och förankring av olika
typer av ledningssystem, och flera är utbildade revisorer inom miljö, kvalitet- arbetsmiljö och socialt ansvar.

Kontakta mig om du har frågor kring hur vi arbetar med verksamhetsstyrning
Bengt Farg
Bengt Fransson