Strategi & Hållbarhetsredovisning

Goodpoint erbjuder företagsinterna utbildningar inom områdena Strategi & Hållbarhetsredovisning, Kemi & Miljö, Ledningssystem och Socialt ansvar och hållbar upphandling. Vi anpassar utbildningarna för er verksamhet och tidsomfattningen kan justeras efter era behov och förutsättningar. På så sätt får ni maximal nytta av utbildningsinsatsen.

Strategiskt hållbarhetsarbete
Ett aktivt arbete för hållbar utveckling skapar nya möjligheter att sänka kostnader, minska affärsrisker och öka affärsmöjligheter. Utbildningen genomförs i workshopform som anpassas efter er organisation. Vi kommer gå igenom grunderna om varför ett strategiskt hållbarhetsarbete är värdefullt, för att i nästa steg utveckla hur er organisation kan arbeta strategiskt med hållbarhet. Utbildningen sker genom att deltagarna aktiveras och engageras genom dialog och samtal.

Effektivare hållbarhetsarbete med systematisk riskhantering
Nästan allt inom hållbarhetsområdet är på ett eller annat sätt relaterat till osäkerhet och risk. Genom att arbeta aktivt med sina risker tar man tillvara på möjligheten att jobba proaktivt med – och att profilera sig inom – hållbarhet. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer hur hållbarhetsarbetet kan göras mer effektivt med systematisk riskhantering. Du får lära dig grunderna och fördjupa dig i systematisk riskhantering enligt ISO 31 000. Du får konkreta råd hur man implementerar, utvecklar och utnyttjar ett riskbaserat tankesätt i din organisation kopplat till hållbarhet.

Värdeskapande hållbarhetsredovisning enligt GRI G4
Du lär dig rapportera och kommunicera arbetet med socialt ansvarstagande på ett trovärdigt och transparent sätt. Du får kunskap i hur man skapar struktur i arbetet med hållbarhetsredovisningen. Vi går även igenom hur du identifierar organisationens viktigaste intressenter och hur de påverkas av er verksamhet samt tar upp vad GRI, standarden ISO 26000 och andra riktlinjer säger om intressentdialoger. Vi ger dig konkreta tips och praktiska verktyg för en effektiv och trovärdig hållbarhetsredovisning.

Kontakta mig om du har några frågor om utbildningar inom Strategi & Hållbarhetsredovisning
Daniel Granberg
Daniel Granberg

(föräldraledig)