Socialt ansvar och hållbar upphandling

Goodpoint erbjuder företagsinterna utbildningar inom områdena Strategi & Hållbarhetsredovisning, Kemi & Miljö, Ledningssystem och Socialt ansvar och hållbar upphandling. Vi anpassar utbildningarna för er verksamhet och tidsomfattningen kan justeras efter era behov och förutsättningar. På så sätt får ni maximal nytta av utbildningsinsatsen.

Grundkurs i CSR
Du får kännedom om viktiga begrepp, standarder och verktyg inom CSR-området och du lär dig hur du genom strategiska val och rätt prioriteringar kan minska kostnaderna, öka lönsamheten och bidra till hållbar utveckling för din organisation. Vi diskuterar drivkrafter och framgångsfaktorer för ett lyckat arbete med socialt ansvarstagande och ger goda exempel på hur andra arbetat. Vi visar även hur du och din organisation kommer igång med CSR-arbetet och du får praktiska tips och en kort handlingsplan över hur ni kan gå tillväga för att identifiera och integrera de sociala och miljömässiga frågorna i verksamheten.

Hållbar leverantörskedja
Genom en kundanpassad utbildning får deltagarna förståelse för hur man som beställare kan arbeta med sina leverantörer på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Under kursen går vi igenom riskanalys och riskhantering i arbetet med leverantörskedjan och diskuterar utifrån din organisations perspektiv hur ni mest effektiv kan arbeta med exempelvis revisioner och revisionsuppföljning i leverantörsledet.

Introduktion till hållbar upphandling
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om hur man som beställare kan använda hållbarhetskrav i upphandling som ett drivmedel för mer resurseffektiva och hållbara inköp. Som deltagare får du kunskap om ramverket för miljömässiga och sociala krav, utmaningar och möjligheter kopplade till hållbarhetskrav i upphandling,  livscykelkostnadsperspektivet, samt hållbar upphandling i förhållande till din organisations styrdokument kring upphandlingsprocessen.

Kontakta mig om du vill veta mer om utbildningar inom socialt ansvar och hållbar upphandling
Sara Hjelm2
Sara Hjelm