Ledningssystem

Goodpoint erbjuder företagsinterna utbildningar inom områdena Strategi & Hållbarhetsredovisning, Kemi & Miljö, Ledningssystem och Socialt ansvar och hållbar upphandling. Vi anpassar utbildningarna för er verksamhet och tidsomfattningen kan justeras efter era behov och förutsättningar. På så sätt får ni maximal nytta av utbildningsinsatsen.

Grunderna i miljöledning
Kursen ger dig en introduktion till miljöledning och visar på nyttan och vinsterna med att införa ett miljöledningssystem. Vi behandlar hela resan från kartläggning av organisationens miljöpåverkan till uppföljning av beslutade åtgärder samt vad en certifiering kan tillföra.

Skapa ett miljöledningssystem
Kursen ger dig kunskaper i miljöledning, kraven i ISO 14001 och EMAS. Du får insikt och metoder för hur du bygger upp ett fungerande miljöledningssystem enligt ISO 14001 samt hur processen för certifiering går till.

Så jobbar du med nya ISO 14001 och ISO 9001
Kursen går igenom struktur och innehåll i de nya standarderna, skillnaderna mellan de nya standarderna och de nuvarande och hur du konkret planerar för övergången till nya ISO 9001 och ISO 14001. Du får lära dig hur du på bästa sätt kan förbereda dig, övergångsregler och praktisk tillämpning av standarderna i verksamheten. Du får lära dig hur du bäst kommunicerar de nya standarderna inom din organisation. Kursledare är Bengt Fransson och Caroline Rosenberg som sitter i utvecklingskommittéerna för de nya standarderna.

Miljöledning för internrevisorer
Kursen ger dig grunderna i miljöledning, kunskaper om kraven i ISO 14001 och vad som är betydande miljöaspekter. Vi går också igenom hur du kan hålla reda på den miljölagstiftning man berörs av samt uppföljning. Du är redan aktiv som internrevisor inom ett annat område och denna kurs ger den komplettering du behöver för att genomföra revisioner som utvärderar och förbättrar ett miljöledningssystem.

Intern revision – Grundkurs och fortsättningskurs
Kursen ger dig god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för till exempel kvalitet eller miljö. Du lär dig den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra interna revisioner. Vi tar upp intern revision som förbättringsverktyg och hur du regelbundet utvärderar och ifrågasätter verksamheten och resultaten. Teori varvas med mycket övningar och rollspel och kursen avslutas med ett prov.

I fortsättningskursen tar vi upp hur du planerar utifrån ledningens och processägarnas önskemål, hur du genomför en intervju med fokus på att hitta det väsentliga samt hur du kan skapa engagemang och delaktighet med presentation och uppföljning. Målet är att utveckla den interna revisionen så att den blir ett av ledningens viktigaste verktyg för att analysera problem- och riskområden.

Kontakta mig om du vill veta mer om utbildningar inom Ledningssystem
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg