Utbildning 2

Utbildning

Vi på Goodpoint erbjuder företagsanpassade utbildningar av hög kvalitet inom alla våra tjänsteområden. Utbildningen skräddarsys efter er organisation och era önskemål. Vi arbetar med olika typer av utbildningskoncept och skapar även utbildningsmaterial i olika former.

Utbildningskoncept
Vi skapar och genomför interaktiva utbildningar i bland annat workshop-, train-the-trainer-,  klassrums- och webbutbildningsformat.

En genomtänkt pedagogik
Goodpoints konsulter arbetar efter en aktiv pedagogik där vi utgår från hur individens förkunskaper relaterar till utbildningens kunskapsmål. Deltagaren aktiveras och får reflektera kring hur utbildningens innehåll kopplas till dennes vardag och vi skapar övningar där deltagaren möter en situation där efterfrågade kunskaper behövs. Som utbildare lyssnar vi lika mycket som vi pratar och vi tror på att deltagarna har mycket att lära av varandra. Därför ordnar vi diskussioner och gruppuppgifter där deltagarna utmanas att tänka själva, allt för att de ska få så mycket med sig som möjligt för tillämpning i sitt eget arbete.

Kompetenta utbildningsledare
Det faktum att vi inte enbart arbetar med utbildning, utan dagligen utför uppdrag som konsulter inom området hållbar utveckling, är en tydlig fördel då våra erfarenheter bidrar till kvaliteten, och framförallt verklighetsförankringen, i våra utbildningar. Vi tar in aktuella exempel från omvärlden i stort och från vad vi upplevt i våra uppdrag, både i Sverige och internationellt.

Urval av kunder vi håller utbildningar för:
Vattenfall
Capio Geriatrik
Capio St. Göran
SKL Fastighet & Service
Sollentuna kommun
Linköpings Universitet
Karolinska Institutet
FMV

Öppna utbildningar
Goodpoint erbjuder under 2017 flertal öppna utbildningar kopplat till företags hållbarhetsarbete. Läs mer under fliken Utbildningar & event.

Kontakta mig om du vill veta mer om Goodpoints erbjudande inom utbildning.
Magnus2
Magnus Boman