Ökad lönsamhet och högre förtroende med hållbarhetsstrategi

Ett aktivt arbete för hållbar utveckling skapar nya möjligheter att sänka kostnader, minska affärsrisker och öka affärsmöjligheter.

Hållbar utveckling handlar i grunden om att använda naturresurser och mänskliga resurser på ett effektivare sätt som är mindre belastande för vår miljö och vår hälsa. Detta ger också betydande ekonomiska besparingar på kort och lång sikt.

Corporate Responsibility Index
Internationell benchmark av företagets hållbarhetsprocesser. Rapport med SWOT, samt jämförelse med internationella företag i samma bransch.

Hållbarhetsstrategi
Framtagande av hållbarhetsprogram – strategi, mål och ansvar – i dialog med företagsledningen. Projektplan och stöd vid implementering av strategin.

Change Management
Medarbetarfokuserat förändringsarbete enligt dialogmetodik. Implementering av modell för Change Management, utbildning av interna förändringsledare och stöd vid uppföljning.

Strategisk rådgivning
Våra erfarna konsulter fungerar som strategiska rådgivare inom hållbarhetsstrategi och organisationsutveckling till företagsledningar och myndighetsledningar. Vi erbjuder rådgivningstjänster anpassade till den nya värderingsdrivna ekonomin.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur vi arbetar med strategisk rådgivning
Magnus2
Magnus Boman