Klimattjänster

Goodpoint stöttar ert klimatarbete och visar hur ni, med bibehållen affärsmässighet, kan minska era klimatpåverkande utsläpp.

Att kunna redovisa verksamhetens klimatpåverkande utsläpp har blivit en norm och något som förväntas av de flesta organisationer, både offentliga och privata. Klimatredovisning ger kunder, konsumenter, investerare och andra intressenter en möjlighet att ta del av organisationens klimatarbete.

Goodpoint hjälper myndigheter och företag med att identifiera, beräkna och på sikt minska sina klimatpåverkande utsläpp, och vi har stor erfarenhet från såväl större som mindre aktörer. Vi använder oss av GHG-protokollets metoder för att skapa det högsta värdet för våra kunder.

Dessa tjänster erbjuder vi våra kunder inom klimatområdet:

Vi skräddarsyr alla våra uppdrag efter våra kunders behov och tror på samarbete och dialog för att nå bäst resultat och högst värde. För våra kunder och för samhället i stort.

Har du frågor om tjänsten? Kontakta mig.
Axel Ohlsson2
Axel Ohlsson