Intressentdialog och omvärldsbevakning

Många företag utgår från sina intressenter när de utformar sitt hållbarhetsarbete.

Att föra en aktiv och omfattande dialog med intressenterna kan vara avgörande för ett framgångsrikt CSR-arbete. Exempel på Goodpoints tjänster inom detta område är:

Kontakta mig för frågor om intressentdialog.
Christine von Sydow2
Christine von Sydow