iGap - Goodpoints värdeskapande verktyg

Standarden ISO 26000 är ett omfattande dokument och täcker bland annat in områden som mänskliga rättigheter, konsumentfrågor, arbetsförhållanden och miljö. För att hjälpa företag och organisationer i deras arbete med standarden har Goodpoint utvecklat ett värdeskapande verktyg, iGap.

Verktyget identifierar gap mellan organisationens nuläge och förväntade aktiviteter och principer i ISO 26000 samt belyser organisationens styrkor och svagheter, risker och möjligheter. Analysresultatet ger en bild av omgivningens förväntningar och vilka åtgärder som bör prioriteras av organisationen.

Genom iGap hjälper Goodpoint er att:
• Implementera ISO 26000
• Ligga i framkant inom hållbarhetsområdet
• Vända risker till möjligheter
• Arbeta proaktivt och strategiskt
• Få en effektivare kommunikation med intressenter
• Etablera en övergripande strategi kring socialt ansvar

Vår erfarenhet är unik
Inom socialt ansvar kombinerar Goodpoint pionjärskap med lång erfarenhet. Goodpoint är föregångare inom ISO 26000 och hjälper kunder med tillämpning av standarden. Det kombinerar vi med lång erfarenhet av att bistå kunder inom näringsliv och offentlig sektor med att införa systematik i hållbarhetsarbetet samt att utveckla strategier för socialt ansvar.

Med iGap kan vi hitta er organisations utvecklingspotential inom socialt ansvar!

Kontakta mig för frågor om iGap.
Sophie Hemne De Robien
Sophie Hemne