Goodpoint arbetar med strategisk rådgivning kring hållbarhetskommunikation och hållbarhetsredovisning.

Att redovisa hållbarhetsarbetet i en årlig rapport blir en självklarhet för allt fler företag. Vi hjälper stora och små företag samt organisationer med att redovisa sitt hållbarhetsarbete på ett trovärdigt och transparent sätt. Vi stödjer till exempel våra kunder med att redovisa enligt Global Reporting Initiatives riktlinje GRI G4 samt att anpassa deras redovisningar i enlighet med den nya lagen om hållbarhetsrapportering.

Vi bistår våra kunder med bland annat följande tjänster:

GRI Gold Community

Goodpoint är medlem i GRI Gold Community. Genom vår roll som Gold Community-medlem är vi med och bidrar till att utveckla GRI:s ramverk för hållbarhetsrapportering. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder en djupare insikt kring framtiden inom hållbarhetsredovisning.

GRI 2016

 

Kontakta mig för frågor om hållbarhetsredovisning.
Sophie Hemne De Robien
Sophie Hemne