Konsult Pa Plats2

Konsult på plats

Goodpoints konsulter arbetar i olika roller beroende på uppdrag. Ibland gör vi störst nytta genom att finnas på plats hos våra kunder, på deltid eller heltid under kortare eller längre perioder.

Som vikarierande specialist eller miljö- och kvalitetschef, som projektledare eller resursförstärkning.

Bland våra konsulter finns flera med bakgrund och erfarenhet som projektledare, förändringsledare, miljösamordnare, miljö- och kvalitetschef etc.

Några exempel på uppdrag
Projektledning, miljö- och kvalitetsledningssystem, Apoteket
QESH Manager, Coca Cola
Miljösamordnare, Servera
Rådgivare miljö och kvalitet, Statens Fastighetsverk
Inhyrd CSR-specialist, Business Sweden

Kontakta mig om du har frågor kring konsult på plats
Magnus2
Magnus Boman