Säkerhetsdatablad

Goodpoint hjälper dig att klassificera och märka dina kemiska produkter och kan ta fram säkerhetsdatablad på samtliga europeiska språk.

Vi bidrar med expertkunskaper om europeisk kemikalielagstiftning och har stor erfarenhet av att arbeta med klassificering och märkning av kemiska produkter. Vi håller oss uppdaterade om förändringar i lagstiftningen och ser till att ditt företag har de säkerhetsdatablad som krävs. Tack vare vårt samarbete med Ecoonline har vi möjlighet att skapa säkerhetsdatablad på samtliga europeiska språk.

Vi bistår våra kunder med bland annat följande tjänster:

Kontakta mig om du har frågor kring hur vi arbetar med säkerhetsdatablad.
Anna P Farg
Anna Persson