Reach och CLP

Goodpoint bistår med helhetslösningar för implementering av Reach och CLP för att underlätta för ert företag att uppfylla lagkraven.

Goodpoint erbjuder även stöd i utvalda delar av lagstiftningen. De konsulter som jobbar inom området har expertkunskaper inom området efter många års tjänstgöring på Kemikalieinspektionen under förberedelserna och implementeringen av Reach och CLP i EU.

Ett urval av våra tjänster inom Reach och CLP

Kontakta mig om du har frågor kring hur vi arbetar med REACH och CLP
Anna P Farg
Anna Persson