Kemimanagement

Goodpoint arbetar med strategisk rådgivning och praktiskt stöd för organisationer som vill ha full kontroll på alla sina kemikaliefrågor, och integrering av dessa i övrigt miljöarbete.

Tillsynsmyndigheter, kunder och andra intressenter förutsätter idag att både privata och offentliga organisationer arbetar proaktivt med kemikaliefrågor. Vi hjälper våra kunder att identifiera vilka lagkrav och kundkrav inom kemikalieområdet som berör organisationen, och ger ett komplett konsultstöd för att kunna leva upp till kraven. En viktig del av arbetet är även riskminimering genom proaktiv rådgivning, för att du som kund tidigt ska kunna fatta rätt beslut om åtgärder i kemikaliefrågor som påverkar din verksamhet.

Att arbeta med kemikaliemanagement som en integrerad del i verksamheten blir en självklarhet för allt fler organisationer. För att underlätta detta arbete tillhandahåller vi bland annat följande tjänster:

Genom vår partner Ecoonline (www.ecoonline.se) har vi möjlighet att erbjuda tekniska lösningar som förenklar och förbättrar organisationens egna kemikaliehantering samt effektiviserar framtagning och distribution säkerhetsdatablad i leverantörskedjan.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur vi arbetar med kemimanagement.
Maria D Farg
Maria Danielson