Kemikalier i varor

Goodpoints konsulter har expertkunskaper inom europeisk lagstiftning om kemikalier i varor och kan hjälpa din verksamhet att ställa relevanta kemikaliekrav vid inköp.

Kemikalier i varor har blivit mer och mer uppmärksammat de senaste åren, både av media och av beslutsfattare och lagstiftare. Allt fler privatpersoner, företag och politiker börjar komma till insikt om behovet av mer kunskap och mer information om kemikalier i varor.

Oavsett om du precis har börjat intressera dig för frågorna eller har kommit en bit på väg kan Goodpoint erbjuda dig stöd att identifiera vilka kemikaliekrav som är relevanta att ställa för just de varor som du köper in. Vi bistår våra kunder med bland annat följande tjänster: