Expertstöd i kemi och toxikologi

Goodpoints experter har tillsammans över 30 års erfarenhet av att arbeta med komplexa frågeställningar kring kemi och toxikologi.

Vi bidrar med vår expertis genom sammanställning och utvärdering av vetenskaplig information i olika typer av utredningar om kemikaliers påverkan på människors hälsa och miljön. Resultaten ligger sen till grund för organisationernas fortsatta arbete med kemikaliefrågor. Det kan även handla om att utveckla kriterier för vilka kemiska ämnen som ska förbjudas eller begränsas i varor och kemiska produkter som organisationen upphandlar/köper in.

Vi bistår våra kunder med bland annat följande tjänster:

Kontakta mig om du har frågor kring expertstöd i kemi och toxikologi
Maria D Farg
Maria Danielson