BASTA och Byggvarubedömningen

Inom byggbranschen finns flera olika frivilliga initiativ, t.ex. BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus, som syftar till att uppnå ett giftfritt och hållbart byggande. Som ett led i detta ställs det allt mer omfattande krav på att leverantörer av byggprodukter ska kunna redovisa det kemiska innehållet i sina produkter.

Goodpoint erbjuder flera tjänster för att underlätta för leverantörer att registrera sina produkter i de vanligaste systemen för bedömning av byggprodukter. Vid BASTA-registreringar kan Goodpoint bistå med att ta fram relevant underlag och kontrollera om produkterna uppfyller kraven för att få registreras i BASTA.

Våra konsulter har även stor erfarenhet av att arbeta med bedömningar av byggprodukter i Byggvarubedömningen och vi kan ta över hela ansvaret för att fylla i och uppdatera byggvarudeklarationer åt våra kunder. Vid bedömning av byggprodukter i SundaHus och Byggvarubedömningen finns det krav på att kunna redovisa en korrekt ifylld byggvarudeklaration. För kemiska produkter är det även krav på att det ska finnas säkerhetsdatablad, vilket Goodpoint kan hjälpa till med att ta fram.

Anna P Farg
Anna Persson