Kossa Trad

Kemi & Miljö

Kundernas krav på kunskap om vilka kemiska ämnen som ingår i de varor och kemiska produkter som köps in ökar ständigt, och frivilliga system/kriterier för utfasning av farliga kemikalier blir allt vanligare på marknaden.

Utöver kunderna och andra intressenter ställer både europeisk och nationell kemikalielagstiftning stora krav på den som sätter kemiska produkter och varor på marknaden.

Inom tjänsteområdet Kemi och Miljö har vi lång erfarenhet av att hjälpa både små och stora organisationer att uppfylla lagkraven och vara proaktiva i sitt arbete med utfasning av farliga kemikalier.

Konsulterna inom tjänsteområdet har tillsammans över 30 års expertis inom områdena toxikologi, kemi, biologi och kemikalielagstiftning. De kunder som använder sig av vår kunskap kommer framförallt från myndigheter, detaljhandeln, byggsektorn och övriga näringslivet.

Våra viktigaste tjänster inom området Kemi och Miljö

Kontakta mig om du har frågor som rör vårt tjänsteområde Kemi & Miljö