Uppförandekod för leverantörer

Att arbeta med leverantörer kan innebära omfattande risker, både inom miljöområdet och avseende mänskliga rättigheter och arbetsmiljö. Uppförandekoder för leverantörer är därför ofta utformade som avtal eller som riktlinjer för hur leverantörerna ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Här följer ett urval av våra tjänster kring arbetet med uppförandekod för leverantörer

Ta fram eller utveckla befintlig uppförandekod
Vi hjälper våra kunder med att ta fram en ny uppförandekod för leverantörer eller med att utveckla befintlig uppförandekod. Vi ser till att uppförandekoden följer med i den interna utvecklingen inom organisationen och i branschen samt att den blir konkret, lättförståelig och användbar.

Implementera uppförandekod för leverantörer
Att ta fram uppförandekoden är bara startskottet för arbetet. Vår erfarenhet är att ett framgångsrikt arbete med uppförandekoden bygger på en genomtänkt implementering, både internt och i leverantörsledet. Vi hjälper våra kunder med allt ifrån internutbildning och framtagande av interna rutiner till utbildning av leverantörer.

Följa upp uppförandekod för leverantörer
Den kanske viktigaste delen av arbetet med uppförandekoden i leverantörsledet är att följa upp den i praktiken och driva ett seriöst förbättringsarbete. Vi stöttar våra kunder på flera sätt med målet att de själva ska öka sina kunskaper och förmåga att bedriva ett långsiktigt uppföljningsarbete.

Kontakta mig om du har frågor om uppförandekod för leverantörer.
Gabriella
Gabriella Silfwerbrand