Strategi och handlingsplan

Oavsett om ett företag har egen verksamhet eller leverantörer i utvecklingsländer har företaget ett ansvar för att den egna framgången inte sker på bekostnad av människors hälsa, grundläggande mänskliga rättigheter eller miljö.

Nivån och omfattningen på detta ansvar är däremot inte självklart och i likhet med hållbarhetsansvaret som helhet är det upp till företaget eller organisationen att i dialog med de viktigaste intressenterna avgöra var gränserna för ansvarstagande ska dras. En strategi för hållbarhet i leverantörskedjan är ett första viktigt steg.

Goodpoints modell för strategiskt arbete med hållbar leverantörskedja
Vår erfarenhet visar att ett framgångsrikt arbete med hållbarhet i leverantörskedjan bygger på förtroende och samarbete mellan det inköpande företaget och leverantören. Här är vår modell för resan från att börja ta ansvar till det att arbetet är en självklar del av verksamheten:

Levkedja


Var ska man lägga ribban?
Följande modell illustrerar de olika stegen i arbetet med hållbar leverantörskedja som vi stöttar våra kunder inom. Utifrån företagets/organisationens förutsättningar, ambitioner och resurser kan arbetet drivas olika långt.

Levkedja Omraden

Ett urval av våra tjänster kring strategi och handlingsplan avseende hållbar leverantörskedja

 

 

Kontakta mig om du har frågor om strategi och handlingsplan.
Gabriella
Gabriella Silfwerbrand