Riskbedömning och landanalys

Hållbarhetsfrågan som helhet handlar till stor del om att hantera områden som utgör risker för ett företag, både risker i form av lagöverträdelser och andra typer av risker så som förtroendekriser och påverkan på varumärket.

I våra projekt där riskbedömning och landanalys ingår arbetar vi utifrån en riskklassningsmodell som vi anpassar utifrån våra kunders verksamhet, med parametrar inom miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. I vårt team som arbetar med riskbedömning och landanalys ingår specialister inom miljö, mänskliga rättigheter, socialt ansvar i leverantörskedjan samt internationell revision. Teamet har kompetens och erfarenhet inom riskbedömning och arbete med hållbarhet inom olika branscher och i olika delar av världen.

Ett urval av våra tjänster kring riskbedömning och landanalys

 

Kontakta mig för frågor om riskbedömning och landanalys.
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg