Revision och förbättringsarbete

Revisionen är både ett sätt att identifiera avvikelser mot uppförandekoden, det vill säga hållbarhetsrisker för företaget, och ett sätt att fördjupa samarbetet med leverantören. De är också ett ypperligt tillfälle att utbilda leverantörens ledning, lokala agenter och representanter från grossist- och säljbolag.

Vad vi gör inom revision och förbättringsarbete

Hur vi genomför våra uppförandekodsrevisioner
Vid revisionerna utgår vi från kundens egen uppförandekod/inköpskrav eller internationella konventioner och riktlinjer. Under en uppförandekodsrevision gör revisionsteamet en grundlig genomgång av anläggningen inklusive okulär besiktning av hälsa och säkerhet, granskning av relevanta dokument och intervjuer med företagsledning och medarbetare.

Målet med revisionen är inte enbart att upptäcka avvikelser mot uppförandekoden utan lika mycket att utbilda och hjälpa fabriken att genomföra relevanta förbättringar utifrån det läge där de befinner sig idag. Därför fokuserar vi på systematiska avvikelser och arbetar med att vikta de avvikelser vi hittar för att underlätta för både vår kund och det reviderade företaget i det kommande uppföljningsarbetet. När vi lämnar fabriken är vår ambition att det reviderade företaget ska känna sig inspirerade att arbeta vidare med de avvikelser vi diskuterat.

Förbättringsarbetet
Många av våra kunder behöver hjälp med att hantera revisionsavvikelser för att kunna bedriva ett relevant förbättringsarbete. Goodpoint tolkar och analyserar resultat från revisionerna och tar fram förslag till handlingsplan. Vi samarbetar nära med våra kunder och arbetar tillsammans i arbetsmöten eller workshops.

Forbattringsarbete

Goodpoints internationella samarbetspartner
Goodpoint har en internationell samarbetspartner som har arbetat med olika typer av revisioner av socialt ansvar sedan 1994. Utöver att följa upp sina kunders uppförandekoder gör de revisioner enligt:

De har kontor i Kina, Indien, Bangladesh, Pakistan, Thailand, USA, Costa Rica, Peru och Italien, vilket gör att de snabbt och kostnadseffektivt kan genomföra revisioner över hela världen. Exempel på kunder är DKNY, Reebok, Patagonia, Marc Jacobs och ett antal större svenska företag.

Goodpoint har arbetat med denna partner under en längre tid och vi har därför ett välfungerande och väl upparbetat samarbete. 

Kontakta mig för frågor om revision och förbättringsarbete.
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg