Hållbar upphandling

Upphandling är ett viktigt styrmedel i arbetet för att nå en hållbar utveckling. Med en genomtänkt upphandling ur ett hållbarhetsperspektiv kan vi använda våra skattepengar till att skapa miljö- och samhällsnytta på ett kostnadseffektivt sätt.

Hållbar upphandling handlar inte bara om att ställa miljö- och sociala krav i upphandling. För att kunna utnyttja upphandlingens fulla potential som kraftfullt styrmedel för att nå en hållbar utveckling krävs en genomtänkt upphandlingsstrategi. Organisationen behöver prioritera så att insatserna fokuseras där största miljö- och samhällsnytta nås, samtidigt som vi använder våra skattepengar på ett effektivt sätt. Kunskap och verktyg behövs för att kunna ställa rätt krav.

Med lång erfarenhet av hållbar upphandling kan vi stödja er i allt från att ta fram strategier och utforma relevanta krav, till att kommunicera ut och följa upp arbetet. Med effektiva verktyg hjälper vi idag ett flertal myndigheter och organisationer till ett framgångsrikt arbete med upphandling.

Våra tjänster inom området hållbar upphandling:

Kontakta mig om du har frågor kring hållbar upphandling.
Gabriella
Gabriella Silfwerbrand