Vattnar

Hållbar leverantörskedja

Företag och organisationer har ett ansvar för hur verksamheten påverkar samhälle, människor och miljö. Genom att ta ansvar för det som köps in och upphandlas kan samarbetet med leverantörerna utvecklas och effektiviseras, samtidigt som riskerna minskar och varumärket stärks.

Goodpoints erfarenhet visar att ett framgångsrikt arbete med hållbarhet i leverantörskedjan bygger på förtroende och samarbete mellan det inköpande företaget och leverantören. Vi har utvecklat modeller och systematik för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder på vägen mot en hållbar leverantörskedja.

Upphandling är ett viktigt styrmedel i arbetet för att nå en hållbar utveckling. Med en genomtänkt upphandling ur ett hållbarhetsperspektiv kan vi använda våra skattepengar till att skapa både miljö- och samhällsnytta på ett samtidigt kostnadseffektivt sätt.

Vi har kunskap och erfarenhet

Kontakta mig om du har frågor kring hur vi jobbar med Hållbar leverantörskedja.
Sara Hjelm2
Sara Hjelm