Helhetsgrepp för
hållbar utveckling

Goodpoint erbjuder bred och djup kompetens och effektiva verktyg inom hela området hållbar utveckling och CSR. Vår utgångspunkt är att ansvarsfullhet leder till ökat förtroende och därmed stärker varumärke och lönsamhet.

En långsiktigt hållbar verksamhet förutsätter en sund och effektiv organisation där ekonomi och värderingar förenas. Hållbar utveckling inom en organisation skapas med hjälp av en tydlig strategi, affärsmässighet och effektiva verktyg som leder verksamheten mot målen. Goodpoint är en kvalificerad partner i dessa strategiska frågor. Tillsammans med ledning, chefer och medarbetare identifierar vi de möjligheter som finns när frågorna sköts på ett strukturerat sätt.