Certifierad utbildning om nya GRI-standarderna

Under vår GRI-certifierade kurs får du en gedigen och högaktuell kunskap om hållbarhetsredovisning. Efter avslutad kurs får du även ett officiellt diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

GRI-certifikat

Att redovisa enligt den internationella organisationen GRI:s riktlinjer har länge varit populärt inom både privat och offentlig sektor. Allt fler företag väljer att använda GRI som vägledning för sina hållbarhetsredovisningar och behöver då kunskap i hur de ska lägga upp en redovisningsprocess enligt GRI:s nya standarder.

Detta kan vi nu hjälpa till med på bästa sätt.

Certifierad GRI-utbildning
Kursdeltagarna lär sig att tolka de nya GRI-standarderna och får tips om hur de kan utveckla sitt hållbarhetsarbete genom effektiv redovisning och kommunikation. Under utbildningen varvar vi hela tiden teori och fallstudier. Kursen inkluderar minst tio praktiska exempel från svenska och internationella företag. Efter utbildningen får kursdeltagarna ett certifikat från GRI:s internationella sekretariat i Amsterdam.

Målgrupp för utbildningen 
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, kommunikation eller redovisning och behöver kunskap om hållbarhetsredovisning enligt nya GRI Standards.  

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs har du:     
• God kunskap om grunderna i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards
• En inblick i hur svenska företag använder hållbarhetsredovisning för att skapa affärsnytta
• Praktisk kunskap om hur du lägger upp arbetet med att hållbarhetsredovisa effektivt
• Kunskap om GRI:s redovisningsprinciper

Vilka förkunskaper krävs?
Inga specifika förkunskaper behövs. Kunskaper om den egna verksamhetens arbete med hållbarhet/kommunikation/redovisning blir värdefull input till grupparbeten och diskussioner. 

 

Datum: 1920 september 2017

Tid: 08.30–17.30 (båda dagarna)

Plats: Norrtullsgatan 6, Stockholm

Pris: 16.900 kr exklusive moms (lunch, kaffe, te och tilltugg ingår)

Kursmaterial: Participant's booklet  

 

Kursledare 
Kajsa Rives är jurist och har en djup förståelse för hållbarhetsfrågor. Hon har mångårig erfarenhet av hållbarhetsredovisning, väsentlighetsanalys och intressentanalys. Kajsa har hjälpt ett stort antal företag inom olika branscher att hållbarhetsredovisa. De flesta enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer, men även enligt FN:s Global Compact och utan stöd i en särskilt riktlinje. Kajsa har mycket god inblick i ändringarna i ÅRL och kommer kunna vägleda dig och ditt företag på rätt väg, i enlighet med kraven. Kajsa är en van och mycket uppskattad utbildare. 

Sophie Hemne de Robien har mångårig erfarenhet av hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisning enlig GRI, de senaste fem åren som konsult. Hon har hjälpt ett femtontal företag med väsentlighetsanalyser, hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning. Hon har sektorspecifik erfarenhet från fastighet, tillverkningsindustrin, transport, IT, textil, offentlig sektor och energibranschen. Sophie har en bakgrund inom ledarskapsutbildning och har skrivit utbildningsmaterial för INSEADS forskningsgrupp inom hållbarhet – INSEADS MBA-utbildningar är rankade högst i Financial Times världsrankning av företagsekonomiska utbildningar. Hon är även medförfattare till rapporten Gearing-up for G4 där ett antal stora svenska företag intervjuades om deras hållbarhetsredovisning. Sophie är utbildad statsvetare och ekonom från Lunds Universitet samt Simon Fraser University i Kanada.

 

Program

DAG 1

08.30    Välkomnande och kursintroduktion 

09.00    Introduktion till Global Reporting Initiative och standarderna – Hållbarhetsredovisning enligt GRI – GRI Standards – introduktion, struktur och begrepp 

12.15    LUNCH 

13.15    Redovisningsprocessen – Hur kommer ni igång? Förberedelse – Redovisningsprinciper för att bestämma innehåll (hållbarhetssammanhang och väsentlighet) – Redovisningsprinciper för kvalitet Intressentengagemang  – Effektiv intressentdialog – Hur engagerar du intressenter? – Fallstudier om intressentdialoger som lyckats eller misslyckats

16.30    Allmänna standarder (f.d profilindikatorer/allmänna upplysningar)

17.15    Key-take aways dag 1 

17.30    Avslut dag 1 

 

DAG 2

08.30    Väsentlighet – Identifiera väsentliga frågor och avgränsningar – Redovisa hållbarhetsstyrning (Management Approach Discolures)  

12.15    LUNCH 

13.15    Fallstudier av väsentlighet  – Övning, fallstudier och diskussion 

14.00    Sammanställa och presentera information 

15.30    Vilken redovisning är bäst? – Övning i att bedöma redovisningar enligt effektiv kommunikation och enligt standardens kriterier.   

17.00    Key-take aways dag 2 

17.30    Avslut dag 2

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
19 september 2017
Kursplats
Norrtullsgatan 6, 2 tr
Ort
Stockholm
Starttid
19/9 kl 08.30
Sluttid
20/9 kl 17.30
Kurslängd
Sista anmälningsdatum
12 september 2017
Målgrupp
Max antal deltagare
Frågor om utbildningen? Kontakta mig.

Anmälningsformulär

Övrig information (t.ex. särskild kost)

Utbildning & event

 1. 29
  maj

  Utbildning

  Så tar du ansvar för leverantörskedjan

 2. 30
  maj

  Utbildning

  Hållbara materialval för bygg och fastighet

  Lär dig hur din organisation kan arbeta systematiskt med hållbara produktval för att bidra till de nationella miljömålen.

 3. 13
  jun

  Utbildning

  Hållbarhetsredovisa enligt nya ÅRL

  Är ditt företag ett av dem som omfattas av de nya redovisningskraven? Då är det här utbildningen för dig!

Till eventarkivet »