Skapa en hållbar leverantörskedja

Denna utbildning ger dig verktyg för hur du steg för steg kan skapa en hållbar leverantörskedja och därmed också minska riskerna.

Ett framgångsrikt arbete med hållbarhet i processerna bygger på förtroende och samarbete mellan den inköpande organisationen och leverantören och kan minska risker både för din egen organisation och de som arbetar i leverantörskedjan.

Deltagarna får lära sig metoder för hur man som beställare kan arbeta med sina leverantörer på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Under utbildningen går vi igenom
• Miljömässigt och socialt ansvar i leverantörskedjan – vad innebär det?
• Vilken koll förväntas företag ha på sin egen leverantörskedja idag?
• Riskanalys av leverantörer – metod och diskussion.
• Vilka krav kan och bör jag ställa på leverantörerna?
• Uppförandekod – vad är viktigt och hur följer jag upp?
• Revisioner och revisionsuppföljning i leverantörskedjan.

Målgrupp för utbildningen
Kursen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, inköp, riskhantering, leverantörsledet eller liknande i en organisation som vill uppnå en välfungerande och hållbar leverantörskedja.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs har du:
• Kunskaper i  hur en organisation kan arbeta för att skapa en ansvarsfull leverantörskedja.
• Kunskap om vilka förväntningar som finns på företag och organisationer gällande miljömässigt och socialt ansvar i leverantörsledet.
• Kunskap om metoder för kartläggning och styrning av leverantörer.
• Kunskaper om hur uppföljning och revisioner av leverantörskedjan fungerar.

Vilka förkunskaper krävs?
Kunskaper om den egna verksamhetens arbete med leverantörer.

 

Pris: 8.490 kr exklusive moms (lunch, kaffe, te och tilltugg ingår).

 

Kursledare 
Kajsa Rives är jurist och har en djup förståelse för hållbarhetsfrågor. Hon har mångårig erfarenhet av hållbarhetsredovisning, väsentlighetsanalys och intressentanalys. Kajsa har hjälpt ett stort antal företag inom olika branscher att hållbarhetsredovisa. De flesta enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer, men även enligt FN:s Global Compact och utan stöd i en särskilt riktlinje. Kajsa har mycket god inblick i ändringarna i ÅRL och kommer kunna vägleda dig och ditt företag på rätt väg, i enlighet med kraven. Kajsa är en van och mycket uppskattad utbildare.

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
10 oktober 2017
Kursplats
7A konferenslokaler, Norrtullsgatan 6, 2 tr
Ort
Stockholm
Starttid
09.00
Sluttid
16.30
Kurslängd
Sista anmälningsdatum
03 oktober 2017
Målgrupp
Max antal deltagare
Frågor om utbildningen? Kontakta mig.
Kajsa Farg
Kajsa Rives

Anmälningsformulär

Övrig information (t.ex. särskild kost)

Utbildning & event

 1. 10
  okt

  Utbildning

  Skapa en hållbar leverantörskedja

  Denna utbildning ger dig verktyg för hur du skapar en hållbar leverantörskedja och därmed också minska riskerna.

 2. 11
  okt

  Utbildning

  Klara kraven för hålbara byggmaterial

  Lär dig hur din organisation kan arbeta systematiskt med hållbara produktval för att bidra till det nationella miljömålet ”giftfri miljö”, lägre klimatpåverkan och socialt ansvarstagande.

 3. 18
  okt

  Frukostseminarium

  Den röda tråden i riskbaserat tänkande

  Vi gör konkreta nedslag i hur man kan gå tillväga för riskidentifiering och fortsatt arbete med riskhantering.

Till eventarkivet »