Klara kraven för hållbara val av byggmaterial

Du får lära dig hur din organisation kan arbeta systematiskt med hållbara produktval för att bidra till det nationella miljömålet ”giftfri miljö”, lägre klimatpåverkan och socialt ansvarstagande.

Utbildningen vänder sig till dig som är beställare, entreprenör eller leverantör inom byggsektorn och vill uppfylla kraven på ett hållbart byggande. Frågor som besvaras är bland annat vad det innebär att en produkt uppfyller kraven enligt Reach eller RoHS och vilken information som behöver ges utöver lagkraven med en byggvarudeklaration, miljövarudeklaration (EPD) eller ett emissionscertifikat.

Vi går igenom stora byggherrars miljökrav för material inom fastighet och anläggning, verktyg för produktval och vilka certifieringssystem det finns på marknaden.

Vi beskriver och jämför de olika bedömningssystemen som är etablerade i Sverige idag: Byggvarubedömningen, Basta och SundaHus. Vi går också igenom vilka materialkrav som ställs inom certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.

Kursen går igenom vilka delar inom byggande där störst förbättring kan uppnås genom kravställning. Vi tittar exempelvis på Trafikverkets materialkrav för anläggning samt kommunala bostadsbolags miljökrav för flerbostadshus. Vad innebär de och vilken dokumentation krävs för godkänd slutleverans?

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är beställare, entreprenör eller leverantör. Oavsett arbetsområde kommer du att ha med dig en aktuell kunskapsöverblick för möjlighet till förbättrad kommunikation och förståelse för ansvarsområden och utmaningar både inom och utanför din organisation.

Kanske är du:

• Miljösamordnare eller ansvarig för KMA-frågor hos en beställarorganisation eller entreprenör
• Produktansvarig, miljösamordnare eller liknande hos leverantör inom bygg och fastighet

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs har du kunskap om:
• Hur kraven ser ut för leverantörer av byggprodukter
• Hur olika mallar och system kan användas för att förmedla information kopplad till miljöprestanda
• Hur beställare kan styra mot hållbart byggande
• Vilka verktyg som finns tillgängliga för materialval och vilka skillnader de innebär
• Vilka certifieringssystem som omfattar materialval och vad som premieras

Vilka förkunskaper krävs? 
Förkunskaper är inte nödvändiga, men det är bra om du har kunskaper eller praktisk erfarenhet från leverantörssidan eller av fastighet- eller anläggningsbyggnation. 

 

Pris: 8.490 kr exklusive moms (lunch, kaffe, te och tilltugg ingår).

 

Kursledare 
Niklas Gonzalez arbetar inom Goodpoints tjänsteområde Kemi och Miljö. Niklas har bred kompetens inom kemiska frågeställningar samt av praktisk tillämpning av miljölagstiftning. Niklas har varit med och tagit fram många de miljökrav som ställs på byggentreprenörer från offentliga byggherrar och arbetar aktivt med uppföljningen av dessa genom revisioner. Niklas håller även utbildningar i kemi, miljö och hållbarhet och är en mycket uppskattad och inspirerande föreläsare.  

Hans von Stedingk har en miljökemisk kunskapsprofil och har erfarenheter från både forskning och praktisk tillämpning. Hans har under de senaste åren arbetat med miljöbedömningar av byggvaror där han bland annat samordnat arbetet med utveckling av kriterier för materielinnehåll och miljöprestanda. Utifrån arbetet på Byggvarubedömningen har han erfarenhet från utveckling och tillämpning av system för kravställning som tillämpas av både offentliga och privata aktörer. Hans har arbetat med att ge support och utbildningar till leverantörer av byggprodukter och är väl insatt i både lagkrav och etablerade frivilligt uppsatta marknadskrav.

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
11 oktober 2017
Kursplats
Norrtullsgatan 6, 2 tr
Ort
Stockholm
Starttid
09.00
Sluttid
16.30
Kurslängd
Sista anmälningsdatum
04 oktober 2017
Målgrupp
Max antal deltagare
Frågor om utbildningen? Kontakta mig.
Niklas_ny
Niklas Gonzalez

Anmälningsformulär

Övrig information (t.ex. särskild kost)

Utbildning & event

 1. 10
  okt

  Utbildning

  Skapa en hållbar leverantörskedja

  Denna utbildning ger dig verktyg för hur du skapar en hållbar leverantörskedja och därmed också minska riskerna.

 2. 11
  okt

  Utbildning

  Klara kraven för hålbara byggmaterial

  Lär dig hur din organisation kan arbeta systematiskt med hållbara produktval för att bidra till det nationella miljömålet ”giftfri miljö”, lägre klimatpåverkan och socialt ansvarstagande.

 3. 18
  okt

  Frukostseminarium

  Den röda tråden i riskbaserat tänkande

  Vi gör konkreta nedslag i hur man kan gå tillväga för riskidentifiering och fortsatt arbete med riskhantering.

Till eventarkivet »