Internrevision - fortsättningskurs

Få kunskap och praktisk färdighet i att lägga upp långsiktiga revisionsprogram och planera, genomföra och rapportera interna revisioner.

Pris: 3.995 kr exklusive moms (lunch, kaffe/te och tilltugg ingår).

Kursen ger dig arbetssätt för att hitta de förbättringar som ger tydliga, värdeskapande effekter med koppling till organisationens strategier, mål och lönsamhet. Vi tar upp hur du planerar utifrån ledningens och processägarnas önskemål, hur du genomför en intervju med fokus på att hitta det väsentliga samt hur du kan skapa engagemang och delaktighet med presentation och uppföljning. Målet är att utveckla den interna revisionen så att den blir ett av ledningens viktigaste verktyg för att analysera problem- och riskområden.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som gått en grundutbildning inom intern revision (eller har motsvarande kunskaper), är verksam som revisor och vill nå längre i din roll eller för dig som ansvarar för interna revisioner och tycker att de behöver förnyelse.

 

Utbildningsmål

Denna utbildning ska resultera i att kursdeltagarna ska:

 • Kunna genomföra effektiva och värdeskapande revisioner
 • Erhålla de kunskaper som krävs för att kunna utveckla och driva revisionsprogrammet utifrån strategier och mål
 • Känna till hur internrevisioner kan användas för att öka effektivitet, måluppfyllelse och förbättringskraft
 • Kunna kommunicera och skapa engagemang om betydelsen av intern revision som ett verktyg i arbetet med ständiga förbättringar

 

Förkunskaper

Du bör ha gått en grundkurs inom intern revision eller har motsvarande kunskaper. Du har gärna även utfört ett antal interna revisioner för att på bästa sätt tillgodogöra dig kursen. 

 

Agenda

10.00   Välkomnande och introduktion till dagen

10.15   Ledningssystem, interna revisioner och revisionsplanering – på lång och kort sikt
a) Revisionens etapper, styrning/ledning och roller

11.15   Förberedelser inför revision samt revisionsplan
a) Detaljplanering, omfattning och avgränsning av revisionen

12.00   LUNCH

13.00   Genomförande av revision, iakttagelser, rapportering samt uppföljning och förbättring
a) Öppningsmöte, utförande och avslutande möte

14.30   Sammanställning och analys   
a) Avvikelser, identifierade problem-/förbättringsområden
b) Revision som ett verktyg för att minska risker och förbättra verksamheten

15.30   Avslutande diskussion, sammanfattning av dagen och utvärdering

 

Kursledare

Caroline Rosenberg var en av pionjärerna i Sverige för nära 30 år sedan avseende certifiering enligt både ISO 9001 och ISO 14001. Hon deltog i den svenska arbetsgruppen för 2015 års revidering av ISO 14001 (AG3) och har arbetat med översättning av ISO 14001:2015 från engelska till svenska, samt är vice ordförande i SIS tekniska kommittee för miljöledningssystem (TK207). Hon har lång erfarenhet av genomförande av revisioner inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Hon är MIS-godkänd miljörevisor och har deltagit som examinator och utvärderingsledare för utmärkelsen Svensk Kvalitet.

 

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
07 november 2018
Kursplats
Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N
Ort
Stockholm
Starttid
10.00
Sluttid
16.00
Kurslängd
Sista anmälningsdatum
31 oktober 2018
Målgrupp
Max antal deltagare
Frågor om utbildningen? Kontakta mig!
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg

Anmälningsformulär

Övrig information (t.ex. särskild kost)

Utbildning & event

 1. 06
  nov

  Utbildning

  Kemikaliekontroll och lagstiftning – uppfyll de ökade lagkraven

 2. 07
  nov

  Utbildning

  Internrevision - fortsättningskurs

 3. 07
  nov

  Utbildning

  GRI Standards - certifierad utbildning i GRI:s nya riktlinjer

  Under vår GRI-certifierade tvådagarskurs får du en gedigen och högaktuell kunskap om hållbarhetsredovisning. Efter avslutad kurs får du även ett officiellt diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

Till eventarkivet »