GRI Standards – certifierad utbildning i GRI:s senaste riktlinjer

Det här är utbildningen för dig som vill få kunskap om hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards – ett världsledande ramverk för hållbarhetsredovisning. Oavsett om du huvudsakligen arbetar med redovisningar inom kommunikation, hållbarhet eller ekonomi kommer du ha stor nytta av kursen.

Utbildningsledaren Daniel Granberg arbetar till vardags på Goodpoint som är certifierad utbildningspartner till Global Reporting Initiative (GRI). Det betyder att den här utbildningen är godkänd av GRI och att deltagarna efter avslutad kurs får ett certifikat som bevis på sina nya kunskaper. Under utbildningen kommer du guidas genom två dagar av teori, praktiska övningar och ett flertal konkreta exempel från Sverige och resten av världen.

Utbildningen innehåller bland annat:

 • GRI:s principer för innehåll och kvalitet och hur de tillämpas i praktiken.
 • Väsentlighetsanalys och intressentdialog.
 • GRI Standards uppbyggnad och innehåll.
 • Rapportering och kommunikation av hållbarhetsinformation.

GRI Standards
GRI är den enda redovisningsstandarden som ger en tydlig vägledning för vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla och vilka redovisningsprinciper som gäller. Den ger också vägledning kring väsentlighetsanalysen som är det centrala verktyget i arbetet med att definiera ett företags viktigaste hållbarhetsfrågor.

För de allra flesta företag och organisationer är redovisning enligt GRI Standards ett frivilligt åtagande som kan bidra till transparens och ökad trovärdighet i hållbarhetsredovisningen. För er som är nya inom hållbarhetsredovisning, till exempel ni som omfattas av att upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport, kan denna kurs hjälpa er att komma igång med hållbarhetsredovisning och ge er värdefull vägledning.

Som deltagare lär du dig att hållbarhetsredovisa i enlighet med GRI Standards och får tips om hur din organisation kan utveckla sitt hållbarhetsarbete genom effektiv redovisning och kommunikation. Under utbildningen varvar vi hela tiden teori, fallstudier och övningar. Efter utbildningen får du som kursdeltagare ett certifikat från GRI:s internationella sekretariat i Amsterdam.

Målgrupp
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, kommunikation eller redovisning och behöver kunskap om att upprätta hållbarhetsredovisningar enligt GRI Standards. Utbildningen är också till stor hjälp för dig som vill bli bättre på att läsa och förstå innehållet i hållbarhetsredovisningar som upprättats enligt GRI Standards.

Utbildningsmål
Efter avslutad utbildning har du:    

 • God kunskap om grunderna i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards.
 • En inblick i hur svenska företag använder hållbarhetsredovisning för att skapa affärsnytta.
 • Praktisk kunskap om hur du lägger upp arbetet med att hållbarhetsredovisa på ett effektivt sätt.
 • Kunskap om GRI:s redovisningsprinciper.
  • Kunskap om hur du engagerar intressenter i en öppen dialog.
  • Kunskap om hur du utför en väsentlighetsanalys enligt GRI:s principer.
  • Kunskap om andra redovisningsramverk, exempelvis lagstadgad hållbarhetsrapport enligt ÅRL, och hur de relaterar till GRI Standards.


Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper behövs. Kunskaper om den egna verksamhetens arbete med hållbarhet/kommunikation/redovisning blir värdefull input till grupparbeten och diskussioner. Utbildningen hålls på svenska, delar av utbildningsmaterialet är på engelska.

 

Pris
14 995 kr exkl moms. I priset ingår kursmaterial samt lunch och fika båda utbildningsdagarna.

 

Program – dag 1

08.30    Välkomnande och kursintroduktion

09.00    Introduktion till Global Reporting Initiative och standarderna

 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI
 • GRI Standards – introduktion, struktur och begrepp

12.15    LUNCH

13.15    Redovisningsprocessen – Hur kommer ni igång? Förberedelse.

 • Redovisningsprinciper för att bestämma innehåll (hållbarhetssammanhang & väsentlighet)
 • Redovisningsprinciper för kvalitet

Intressentengagemang

 • Effektiv intressentdialog – Hur engagerar du intressenter?
 • Fallstudier om intressentdialoger som lyckats eller misslyckats

16.30    Allmänna standarder (f.d profilindikatorer/allmänna upplysningar)

17:15    Key-take aways dag 1

17.30    Avslut dag 1

 

Program – dag 2

08.30    Väsentlighet

 • Identifiera väsentliga frågor och avgränsningar
 • Redovisa hållbarhetsstyrning (Management Approach Discolures)

12.15    LUNCH

13.15    Fallstudier av väsentlighet

 • Övning, fallstudier och diskussion

14.00    Sammanställa och presentera information

15.30    Vilken redovisning är bäst?

 • Övning i att bedöma redovisningar enligt effektiv kommunikation och enligt standardens kriterier. 

17.00    Key-take aways dag 2

17.30    Avslut dag 2

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
13 februari 2020
Kursplats
Meddelas efter kursanmälan
Ort
Centrala Stockholm
Starttid
08.30 (båda dagarna)
Sluttid
17.30 (båda dagarna)
Kurslängd
Två dagar (16 timmar)
Sista anmälningsdatum
05 februari 2019
Målgrupp
Max antal deltagare
Daniel Granberg är certifierad utbildare enligt GRI och har flera års erfarenhet av praktiska fall inom både de gamla GRI-riktlinjerna (G4) och de senaste GRI-standarderna. Han har erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsredovisning enligt GRI som såväl anställd som konsult. Daniel har en examen i företagsekonomi från Uppsala universitet som är inriktad mot hållbart företagande, CSR och miljö.
Daniel Granberg
Daniel Granberg

(föräldraledig)

Utbildning & event

 1. 13
  feb

  Utbildning

  GRI Standards – certifierad utbildning i GRI:s senaste riktlinjer

 2. 04
  mar

  Utbildning

  Kemikaliekontroll och -lagstiftning

 3. 18
  mar

  Utbildning

  Kemikaliekontroll och -lagstiftning Lund

Till eventarkivet »