Livscykelanalys enligt ISO 14044 – lär dig göra en LCA

I denna utbildning får du kunskap om hur man gör en livscykelanalys (LCA) med hjälp av en ledande LCA-mjukvara. Teori blandas med praktiska övningar för att ge deltagarna djupgående förståelse för hur man arbetar med livscykelanalyser effektivt och korrekt enligt metoden Life Cycle Assessment ISO 14044.

Pris: 6.900 kr exklusive moms (lunch, kaffe/te och tilltugg ingår).

LCA kan användas för att förstå en produkt eller en organisations miljöpåverkan i hela livscykeln. Det är den vetenskapliga metoden som används för att bedöma miljöpåverkan av produkter och tjänster i ett helhetsperspektiv. Man får kunskap om var förbättringsåtgärder får mest effekt utifrån hela livscykeln. I utbildningen får du testa att göra en LCA utifrån den inledande teorin.  

Målgrupp
De som är i behov av att kunna ta fram och förstå livscykelanalyser inom såväl tillverkande industri, återförsäljning och inköp, och offentliga verksamheter. Till exempel:
• Miljöstrateger
• Produkt- och tjänsteutvecklare
• Kommuner, landsting och myndigheter med krav på rapportering av klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Mål
Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper i att kunna genomföra och förstå en LCA.

Teori
• Syftet med LCA och vad de kan användas till
• Metodens 4 moment
• Olika metodik inom LCA Styrkor och svagheter i metoden
• Hur man gör en LCA
• Hur man tolkar resultatet från LCA
• Programvara att använda för LCA-analyser

Övning
• Mål och omfattning av en LCA
• Inventering och modellering
• Miljöbedömning
• Tolkning av resultat

Program 
09.00 - Välkomna och presentation.

09.15 - Introduktion till kursen. Vi går igenom vad metoden LCA används till och vilken typ av resultat man ska förvänta sig.

10.15 - PAUS.

10.30 - Metodik. Vi går igenom faserna i en LCA enligt Life Cycle Assessment ISO 14044:
1. Mål och omfattning
2. Inventering
3. Miljöbedömning
4. Tolkning av resultatet

11.45 - LUNCH.

12.45 - Övning i att göra LCA, del 1. Gruppvis får deltagarna genomföra en förenklad LCA i praktiken. Varje grupp tilldelas en typ av produkt. Uppgiften består av en kvalitativ del med frågor som stöd för mål och omfattning. Genom övning får deltagarna egen erfarenhet av betydelsen att ställa rätt frågor i rätt ordning.

13.45 - Mjukvara och databaser. Presentation av ingående databaser och bedömningsmetoder. Demonstration av modellering och resultat. Mjukvaror: SIMAPRO, Gabi och OPEN LCA.

14.15 - PAUS.

14.30 Övning i att göra LCA, del 2. Inventering baseras på utdelad information och egna antaganden. Modellering i mjukvaran SimaPro. Miljöpåverkan beräknas och tolkas mot mål och omfattning.

16.30 - Sammanfattning.

17.00 - Kursen avslutas.

Kursledare
Marcus Wendin
Marcus Wendin
är VD för Miljögiraff som ger miljöstrategisk rådgivning inom produktutveckling. Han delar med sig av 17 års erfarenhet av att göra livscykelanalyser (mer än 500 st) åt kunder som Volvo, Zoundindustries, IKEA, H&M, Nudie Jeans, Sollentuna Kommun och Region Jämtland Härjedalen. Med stöd av LCA har man ett underlag för att kommunicera till sina kunder och att minska miljöpåverkan på det mest effektiva sättet, men också att ställa rätt krav på leverantörer. Marcus har utbildat i LCA på Chalmers sedan 2006 och löpande hållit kurser om LCA.

 

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
22 februari 2018
Kursplats
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6
Ort
Stockholm
Starttid
09.00
Sluttid
17.00
Kurslängd
Sista anmälningsdatum
15 februari 2018
Målgrupp
Max antal deltagare
Frågor? Kontakta mig.
Gabriella
Gabriella Silfwerbrand

Anmälningsformulär

Övrig information (t.ex. särskild kost)

Utbildning & event

Till eventarkivet »