Hållbara materialval för bygg och fastighet

Du får lära dig hur din organisation kan arbeta systematiskt med hållbara produktval för att bidra till det nationella miljömålet ”giftfri miljö”, lägre klimatpåverkan och socialt ansvarstagande.

Pris: 8.490 kr exklusive moms (lunch, kaffe/te och tilltugg ingår).

Utbildningen vänder sig till dig som är beställare, entreprenör eller leverantör inom byggsektorn och vill uppfylla kraven på ett hållbart byggande. Frågor som besvaras är bland annat vad det innebär att en produkt uppfyller kraven enligt Reach eller RoHS och vilken information som behöver ges utöver lagkraven med en byggvarudeklaration, miljövarudeklaration (EPD) eller ett emissionscertifikat.

Vi går igenom stora byggherrars miljökrav för material inom fastighet och anläggning, verktyg för produktval och vilka certifieringssystem det finns på marknaden.

Vi beskriver och jämför de olika bedömningssystemen som är etablerade i Sverige idag: Byggvarubedömningen, Basta och SundaHus. Vi går också igenom vilka materialkrav som ställs inom certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.

Kursen går igenom vilka delar inom byggande där störst förbättring kan uppnås genom kravställning. Vi tittar exempelvis på Trafikverkets materialkrav för anläggning samt kommunala bostadsbolags miljökrav för flerbostadshus. Vad innebär de och vilken dokumentation krävs för godkänd slutleverans?

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är beställare, entreprenör eller leverantör. Oavsett arbetsområde kommer du att ha med dig en aktuell kunskapsöverblick för möjlighet till förbättrad kommunikation och förståelse för ansvarsområden och utmaningar både inom och utanför din organisation.

Kanske är du:

• Miljösamordnare eller ansvarig för KMA-frågor hos en beställarorganisation eller entreprenör
• Produktansvarig, miljösamordnare eller liknande hos leverantör inom bygg och fastighet

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs har du kunskap om:
• Hur kraven ser ut för leverantörer av byggprodukter
• Hur olika mallar och system kan användas för att förmedla information kopplad till miljöprestanda
• Hur beställare kan styra mot hållbart byggande
• Vilka verktyg som finns tillgängliga för materialval och vilka skillnader de innebär
• Vilka certifieringssystem som omfattar materialval och vad som premieras

Vilka förkunskaper krävs? 
Förkunskaper är inte nödvändiga, men det är bra om du har kunskaper eller praktisk erfarenhet från leverantörssidan eller av fastighet- eller anläggningsbyggnation.

Kursledare
Hans3
Hans von Stedingk

Hans jobbar framförallt med miljö och kemikaliefrågor i fastigheter och ger rådgivning både till leverantörer och byggherrar. Hans är doktor i miljökemi och har tidigare arbetat på Byggvarubedömningen med miljöbedömningar av byggvaror. Han har bland annat samordnat arbetet med utveckling av kriterier för materielinnehåll och miljöprestanda och har även väglett leverantörer och projektledare i hur verktyget används. Hans är väl insatt i både lagkrav och etablerade frivilligt uppsatta marknadskrav för kemikalier i byggvaror.


Gabriella Overödder3
Gabriella Overödder

Gabriella har en naturvetenskaplig examen från Cambridge University. Genom Cambridge Environmental Consulting (Cambridge University) verkade hon för en bättre hållbarhetsprestanda inom universitetet, genom att bland annat skapa en gemensam målbild för deras hållbarhetsarbete. Hon har en bakgrund på Stockholm International Water Institute som projektledare samt som forskarassistent på Karolinska Institutet och Umeå Universitets Climate Impact Research Group. Gabriella är anställd som konsult på Goodpoint, där hon framför allt arbetar med miljöbedömningar av byggvaror genom Byggvarubedömningen. Hon arbetar även med hållbarhetsstrategi och kommunikation med framförallt fastighetsbolag, och har även genomfört riskbedömningar av svenska fastighetsbolags leverantörer samt riskanalyser av leverantörskedjor för byggmaterial.

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
20 februari 2018
Kursplats
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6
Ort
Stockholm
Starttid
09.00
Sluttid
16.30
Kurslängd
Sista anmälningsdatum
13 februari 2018
Målgrupp
Max antal deltagare
Frågor? Kontakta mig.
Hans2
Hans von Stedingk

Anmälningsformulär

Övrig information (t.ex. särskild kost)

Utbildning & event

Till eventarkivet »