Kemikaliekontroll och -lagstiftning

Du får grundläggande kunskaper om olika lagar och regler, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet.

Pris: 6.900 kr exklusive moms (lunch, kaffe/te och tilltugg ingår).

Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftning kring kemikalier blir allt mer omfattande, både i Sverige och inom EU. Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur du ska hantera kemikaliefrågor i ditt arbete och den lagstiftning som reglerar detta.

Målgrupp för utbildningen
• Kanske är du miljö- eller hållbarhetsansvarig och får sådana frågor på ditt bord?
• Kanske köper du in varor och undrar vilka kemikalier som finns i?
• Kanske är du upphandlare och undrar vilka krav du kan ställa på kemiska produkter och varor?
• Kanske är du egen företagare som säljer en del kemiska produkter?

Mål med utbildningen  
Efter avslutad kurs ska deltagarna:
• Ha en grundläggande förståelse om kemikalielagstiftning generellt
• Ha en god orientering i Reach, CLP, Biocidförordningen och RoHS
• Ha en överblick över vad som krävs för att uppfylla de lagar som gås igenom
• Kunna läsa och förstå hur man ska jobba med en kemikalie baserat på informationen i ett säkerhetsdatablad
• Förstå hur kemikalier ska hanteras i en verksamhet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv
• Ha en god orientering i produktval och substitution och vilka verktyg som finns

Vilka förkunskaper krävs?   
Inga förkunskaper krävs. 

Kursledare
AnnaB2
Anna Bergström

Anna har en civilingenjörsexamen i kemiteknik med inriktning läkemedel från Uppsala universitet. Hon har tio års erfarenhet av kvalitetssäkring och hållbarhetsutveckling på ett av Sveriges största företag inom dagligvaruhandeln. I sin roll som konsult på Goodpoint jobbar hon med säkerhetsdatablad, klassificering och märkning utifrån Reach och CLP. Anna har i allmänhet mycket goda kunskaper inom kemikalielagstiftning och arbetar också med produktbedömningar av byggvaror ur ett hälso- och miljöperspektiv.

 

Jannike Farg
Jannike Ludvigsson

Jannike har flera års erfarenhet av att utarbeta säkerhetsdatablad, etiketter och göra produktregistreringar enligt gällande lagkrav i de nordiska länderna. Jannike har också erfarenhet av kartläggning och riskbedömning av farliga ämnen i varor/material och har erfarenhet av att göra miljöbedömningar av de mest använda byggvarorna som används inom fastighets- och byggbranschen. Jannike har en masterexamen i miljö- och hälsoskydd.

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
13 februari 2018
Kursplats
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6
Ort
Stockholm
Starttid
09.00
Sluttid
16.30
Kurslängd
Sista anmälningsdatum
06 februari 2018
Målgrupp
Max antal deltagare
Frågor? Kontakta mig.
AnnaB2
Anna Bergström

Anmälningsformulär

Övrig information (t.ex. särskild kost)

Utbildning & event

 1. 22
  feb

  Utbildning

  Livscykelanalys enligt ISO 14044 – lär dig göra en LCA

 2. 06
  mar

  Utbildning

  GRI Standards Certified Training

 3. 07
  mar

  Frukostseminarium

  Hantering och kontroll av kemikalier

Till eventarkivet »