Kemikaliekontroll och -lagstiftning

Du får grundläggande kunskaper om olika lagar och regler, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet.

Pris: 6.900 kr exklusive moms (lunch, kaffe/te och tilltugg ingår).

Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftning kring kemikalier blir allt mer omfattande, både i Sverige och inom EU. Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur du ska hantera kemikaliefrågor i ditt arbete och den lagstiftning som reglerar detta.

Målgrupp för utbildningen
• Kanske är du miljö- eller hållbarhetsansvarig och får sådana frågor på ditt bord?
• Kanske köper du in varor och undrar vilka kemikalier som finns i?
• Kanske är du upphandlare och undrar vilka krav du kan ställa på kemiska produkter och varor?
• Kanske är du egen företagare som säljer en del kemiska produkter?

Mål med utbildningen  
Efter avslutad kurs ska deltagarna:
• Ha en grundläggande förståelse om kemikalielagstiftning generellt
• Ha en god orientering i Reach, CLP, Biocidförordningen och RoHS
• Ha en överblick över vad som krävs för att uppfylla de lagar som gås igenom
• Kunna läsa och förstå hur man ska jobba med en kemikalie baserat på informationen i ett säkerhetsdatablad
• Förstå hur kemikalier ska hanteras i en verksamhet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv
• Ha en god orientering i produktval och substitution och vilka verktyg som finns

Vilka förkunskaper krävs?   
Inga förkunskaper krävs. 

Kursledare
Karin liten
Karin Carlqvist

Karin arbetar främst med hållbar upphandling och hur verksamheter kan använda inköp/upphandling för att nå strategiska mål. Hennes främsta expertis ligger inom kemikalieområdet där hon har genomfört många utredningar.

Hon har flera års erfarenhet av arbete med nationell och europeisk kemikalielagstiftning (Reach, RoHS, och CLP) och har arbetat med kemikaliemanagement och substitution av kemiska produkter.

Karin har en civilingenjörsexamen inom kemiteknik från Lunds Tekniska högskola och en doktorsexamen inom bioteknik från University College London.

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
13 februari 2018
Kursplats
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6
Ort
Stockholm
Starttid
09.00
Sluttid
16.30
Kurslängd
Sista anmälningsdatum
06 februari 2018
Målgrupp
Max antal deltagare
Frågor? Kontakta mig.
Karin 20150320
Karin Carlqvist

Anmälningsformulär

Övrig information (t.ex. särskild kost)

Utbildning & event

Till eventarkivet »