Nya ISO 9001/14001:2015

Du får lära dig hur du på bästa sätt förbereder dig för att införa nya ISO 9001/14001:2015 samt praktiskt tillämpa standarderna i verksamheten.

Pris: 6.900 kr exklusive moms (lunch, kaffe/te och tilltugg ingår).

Kursen går igenom struktur och innehåll i de nya standarderna, skillnaderna mellan de nya standarderna och den äldre versionen och hur du konkret planerar för övergången till nya ISO 9001 och ISO 14001. Du får lära dig hur du bäst kommunicerar de nya standarderna inom din organisation.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill få kunskap om kraven i de nya utgåvorna av ISO 9001 och ISO 14001 och hur de ska tillämpas:
• Kanske har du en miljö- eller kvalitetsbakgrund?
• Kanske har ni ett kvalitet- och/eller miljöledningssystem, men har ännu inte gått över till de nya standardutgåvorna?
• Kanske planerar ni att införa ledningssystem för kvalitet och miljö enligt kraven i ISO-standarderna och behöver kunskaper om de nya standarderna?
• Kanske är du intern revisor och behöver lära dig de nya standarderna?

Mål  
Efter genomgången kurs har du:
• Kunskap om skillnaden mellan gamla och nya standarderna för kvalitet och miljö
• Kunskap om övergångsregler och viktiga begrepp 
• Kunskap om hur de kan utveckla sitt nuvarande ledningssystem för att uppfylla de nya kraven i standarderna 
• Kunskap om hur de nya kraven kan införlivas i praktiken i en verksamhet  

Vilka förkunskaper krävs?  
Förkunskaper är inte nödvändiga, men det är bra om du har kunskaper eller praktisk erfarenhet av ISO 9001 och/eller 14001.

Kursledare
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg

Caroline var en av pionjärerna i Sverige för nära 30 år sedan avseende certifiering enligt både ISO 9001 och ISO 14001. Hon deltog i den svenska arbetsgruppen för 2015 års revidering av ISO 14001 (AG3) och har arbetat med översättning av ISO 14001:2015 från engelska till svenska, samt är vice ordförande i SIS tolkningsgrupp för ISO 14001:2015 och medlem i SIS tekniska kommitté för miljöledningssystem (TK207).  Hon har lång erfarenhet av genomförande av revisioner inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Hon är MIS-godkänd miljörevisor och har deltagit som examinator och utvärderingsledare för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Caroline är civilingenjör i maskinteknik.

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
22 maj 2018
Kursplats
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6
Ort
Stockholm
Starttid
09.00
Sluttid
16.30
Kurslängd
Sista anmälningsdatum
15 maj 2018
Målgrupp
Max antal deltagare
Frågor? Kontakta mig.
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg

Anmälningsformulär

Övrig information (t.ex. särskild kost)

Utbildning & event

Till eventarkivet »