Miljöledningssystem enligt ISO 14001

ISO 14001, standarden för miljöledningssystem, har nyligen reviderats och för de som vill behålla sin certifiering enligt standarden ska omcertifiering ske senast i september 2018.

Pris: 6.900 kr exklusive moms (lunch, kaffe/te och tilltugg ingår).

Utbildningen vänder sig till dig som vill få kunskap om hur du jobbar effektivt med miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.

Miljöledningssystem är ett användbart verktyg för att ständigt minska sin verksamhets negativa påverkan på miljön och identifiera värdeskapande möjligheter för organisationen. Den här utbildningen ger dig kunskap om innehållet i ISO 14001:2015.

Dagen innehåller en genomgång av standarden, de definitioner och termer som standarden bygger på samt de nyheter som finns i jämförelse med tidigare versioner.

Målgrupp för utbildningen
Den här utbildningen är för dig som vill lära dig hur du arbetar med miljöledningssystem enligt ISO 14001 på ett effektivt sätt. Kursen är lämplig både för dig som har jobbat med tidigare versioner av standarden eller för dig som börjar från början. Du är kanske chef eller nyckelperson i en verksamhet som är certifierad enligt ISO 14001 eller som planerar att införa ett miljöledningssystem.

Utbildningsmål       
Efter att ha genomgått utbildningen har du kunskap om:

• Utveckling och syfte av standarden för miljöledning.
• Struktur och innehåll i ISO 14001:2015.
• De olika kraven och hur de ska tolkas.
• Vikten av att värdera miljöaspekter, utföra intressentanalys och riskanalys.
• Terminologin som används i standarden.
• Skillnader mellan den föregående och nya versionen av ISO 14001.


Kursledare
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg

Caroline var en av pionjärerna i Sverige för nära 30 år sedan avseende certifiering enligt både ISO 9001 och ISO 14001. Hon deltog i den svenska arbetsgruppen för 2015 års revidering av ISO 14001 (AG3) och har arbetat med översättning av ISO 14001:2015 från engelska till svenska, samt är vice ordförande i SIS tolkningsgrupp för ISO 14001:2015 och medlem i SIS tekniska kommitté för miljöledningssystem (TK207).  Hon har lång erfarenhet av genomförande av revisioner inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Hon är MIS-godkänd miljörevisor och har deltagit som examinator och utvärderingsledare för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Caroline är civilingenjör i maskinteknik.

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
14 juni 2018
Kursplats
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6
Ort
Stockholm
Starttid
09.00
Sluttid
16.30
Kurslängd
Sista anmälningsdatum
07 juni 2018
Målgrupp
Max antal deltagare
Frågor? Kontakta mig.
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg

Anmälningsformulär

Övrig information (t.ex. särskild kost)

Utbildning & event

Till eventarkivet »