Livscykelanalys enligt ISO 14044 – lär dig läsa och beställa

Denna kurs är relevant för dig som hanterar miljöfrågor i samband med upphandling, produktutveckling och hållbarhetsrapportering och vill veta mer om hur man ställer rätt krav vid beställning av en LCA. Målgruppen är beslutsfattare och inköpare, organisationer med krav på hållbarhetsredovisning.

Pris: 6.900 kr exklusive moms (lunch, kaffe/te och tilltugg ingår).

Ett livscykelperspektiv på miljöfrågor är viktigt för att veta vilken produkt eller tjänst som har minst miljöpåverkan. Life Cycle Assessment (LCA) är en vetenskaplig metod som används för att bedöma miljöpåverkan ur ett helhetsperspektiv. Utbildningen kombinerar teori om metoden med en övning i att bedöma LCA rapporter. Vi jämför olika LCA-studier med varandra för förstå om ett LCA-resultat är tillförlitligt och hur man kan tolka det. Du får också kunskap om vilka krav du bör ställa vid en beställning av en studie.

Målgrupp
De som är i behov av att kunna förstå och beställa livscykelanalyser inom såväl tillverkande industri, återförsäljning och inköp, och offentliga verksamheter, till exempel:
• Miljöstrateger
• Affärsutvecklare
• Produkt- och tjänsteutvecklare
• Inköpare
• Kommuner, landsting och myndigheter med krav på rapportering av klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Mål
Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper i att kunna beställa och förstå en LCA.

Teori
• Syftet med LCA och vad de kan användas till
• Metodens 4 moment
• Olika metodik inom LCA
• Styrkor och svagheter i metoden
• Hur man gör en LCA
• Hur man tolkar resultatet från LCA
• Programvara som används för LCA-analyser 

Övningar
• Mål och omfattning av en LCA
• Inventering och modellering
• Miljöbedömning
• Tolkning av resultat 

Program
09.00 - Välkomna och presentation.

09.15 - Introduktion till kursen. Vi går igenom vad metoden LCA används till och vilken typ av resultat man ska förvänta sig.

10.15 - PAUS.

10.30 - Metodik. Vi går igenom faserna i en LCA enligt Life Cycle Assessment ISO 14044:
1. Mål och omfattning
2. Inventering
3. Miljöbedömning
4. Tolkning av resultatet

11.45 - LUNCH.

12.45 - Övning i att läsa LCA, del 1. Vi använder oss av en matris med olika kategorier av fokusområden för att snabbt kunna se vilken nytta vi kan få av en LCA-studie.
• Transparens
• Objektivitet
• Data - specifika eller generella
• Jämförbarhet
• Perspektiv - kund eller samhälle

14.15 - PAUS.

14.30 - Övning i att läsa LCA, del 2. Övningen fortsätter och vi jämför sedan vad vi kommit fram till.

15.00 - Verktyg att göra LCA. Du får en överblick av vilja mjukvaror som är tillgängliga och relevanta.

15.30 Värdeskapande med LCA. Bra exempel på hur resultat ur en LCA kan implementeras i en organisation. Hur kan man jobba med LCA och design tillsammans? CFA, Water Footprint, PEF, EPD.

16.30 - Sammanfattning.

17.00 - Kursen avslutas.

Kursledare
Marcus Wendin
Marcus Wendin
är VD för Miljögiraff som ger miljöstrategisk rådgivning inom produktutveckling. Han delar med sig av 17 års erfarenhet av att göra livscykelanalyser (mer än 500 st) åt kunder som Volvo, Zoundindustries, IKEA, H&M, Nudie Jeans, Sollentuna Kommun och Region Jämtland Härjedalen. Med stöd av LCA har man ett underlag för att kommunicera till sina kunder och att minska miljöpåverkan på det mest effektiva sättet, men också att ställa rätt krav på leverantörer. Marcus har utbildat i LCA på Chalmers sedan 2006 och löpande hållit kurser om LCA.

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
16 maj 2018
Kursplats
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6
Ort
Stockholm
Starttid
09.00
Sluttid
17.00
Kurslängd
Sista anmälningsdatum
09 maj 2018
Målgrupp
Max antal deltagare
Frågor? Kontakta mig.
Gabriella
Gabriella Silfwerbrand

Anmälningsformulär

Övrig information (t.ex. särskild kost)

Utbildning & event

 1. 24
  apr

  Utbildning

  GRI Standards – certifierad utbildning i GRI:s senaste riktlinjer

 2. 22
  maj

  Utbildning

  GRI Standards – certifierad utbildning i GRI:s senaste riktlinjer

Till eventarkivet »