Intern revision - metodik

Hur gör man för att på ett bra sätt planera, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner?

Pris: 6.900 kr exklusive moms (lunch, kaffe/te och tilltugg ingår).

Rätt använd är intern revision ledningens verktyg för att minska risker och förbättra verksamheten. Att genomföra intern revision är också ett krav för att uppnå certifiering av sitt ledningssystem enligt t ex ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning) eller OHSAS 18001 (arbetsmiljöledning).

Den här utbildningen ger dig kunskap och praktisk färdighet i att lägga upp långsiktiga revisionsprogram och planera, genomföra och rapportera interna revisioner. Dagen ägnas åt genomgång och diskussioner kring revisionsteknik.   

Målgrupp
Du som behöver kunskap om interna revisioner och hur man genomför dem kommer ha stor nytta av utbildningen. Kanske har du ansvaret för din organisations ledningssystem enligt exempelvis ISO 9001 eller ISO 14001? Eller så har du uppgiften att genomföra interna revisioner?

Utbildningsmål
Efter att ha genomgått utbildningen kan deltagarna:
• Lägga upp ett revisionsprogram.
• Planera och genomföra intervjuer och dokumentgranskning.
• Identifiera avvikelser och sammanfatta resultatet i en rapport.

Vilka förkunskaper krävs?
Det är lämpligt att ha kunskap om det ledningssystem som ska revideras. Det även möjligt att komplettera med utbildning i ett specifikt ledningssystem i efterhand.

Kursledare
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg

Caroline var en av pionjärerna i Sverige för nära 30 år sedan avseende certifiering enligt både ISO 9001 och ISO 14001. Hon deltog i den svenska arbetsgruppen för 2015 års revidering av ISO 14001 (AG3) och har arbetat med översättning av ISO 14001:2015 från engelska till svenska, samt är vice ordförande i SIS tolkningsgrupp för ISO 14001:2015 och medlem i SIS tekniska kommitté för miljöledningssystem (TK207).  Hon har lång erfarenhet av genomförande av revisioner inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Hon är MIS-godkänd miljörevisor och har deltagit som examinator och utvärderingsledare för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Caroline är civilingenjör i maskinteknik.

 

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
17 maj 2018
Kursplats
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6
Ort
Stockholm
Starttid
09.00
Sluttid
16.30
Kurslängd
Sista anmälningsdatum
10 maj 2018
Målgrupp
Max antal deltagare
Frågor? Kontakta mig.
Caraoline Farg
Caroline Rosenberg

Anmälningsformulär

Övrig information (t.ex. särskild kost)

Utbildning & event

Till eventarkivet »