Hållbarhetsredovisa enligt nya ÅRL

Ändringarna i Årsredovisningslagen (ÅRL) som trädde i kraft 1 januari 2017 gör det obligatoriskt för många fler företag att hållbarhetsredovisa. Är ditt företag ett av dem som omfattas av de nya kraven? Då är det här utbildningen för dig!

Pris: 6.900 kr exklusive moms (lunch, kaffe/te och tilltugg ingår).

Redan 2017 ska alla företag som omfattas av ÅRL hållbarhetsredovisa för första gången. Det innebär att för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ska mer än ett av följande kriterier vara uppfyllda:

– Medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250 personer.
– Företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor.
– Företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Utbildningen vänder sig främst till dig som gör detta för första gången. Vi går igenom hur du väljer ambitionsnivå för er hållbarhetsredovisning och hur du organiserar arbetet internt. Vi går igenom de olika stegen i arbetsprocessen, vilken information som måste redovisas, och hur dutar fram mätetal. Vi går igenom olika metoder som kan användas under arbetsprocessen. Dessutom ger vi tips på hur du kan använda arbetet med hållbarhetsredovisningen för att skapa engagemang hos medarbetare och externa partners.  

Målgrupp för utbildningen
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i en verksamhet som måste hållbarhetsredovisa. Det kan exempelvis handla om kommunikations-, ekonomi- och redovisningsansvariga inom organisationer som ska göra en hållbarhetsredovisning och som uppfyller kraven i ÅRL.

Utbildningsmål
När du går från utbildningen ska du känna dig säker på hur du kan omsätta kraven i ÅRL i er första hållbarhetsredovisning som skapar värde för din organisation.

Du kommer att få:

• Förståelse för hur du lägger upp arbetet med att hållbarhetsredovisa på ett effektivt sätt.
• Kunskap om hur duväljer ambitionsnivå och hur ni organiserar arbetet internt.
• Verktyg och metoder för att leda arbetsprocessen.
• Hur du tar fram mätetal och hur du kommer igång med mätning.
• En god förståelse för vad som ska redovisas och kunskap om vilken information som måste redovisas enligt lagen och vad begreppet väsentlighet innebär.
• Kännedom om olika verktyg att använda för hållbarhetsredovisning, inklusive GRI, FN:s Global Compact och FN:s vägledande principer för mänskliga rättigheter och företag.
• Insikt i hur hållbarhetsarbetet kan kommuniceras.

Du kommer med andra ord vara redo att påbörja arbetet med er första hållbarhetsredovisning!

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursledare
Christine_liten
Christine von Sydow

Christine har arbetat med kommunikation i 18 år, ofta i ledande roller och med fokus på hållbar utveckling. Exempel på tidigare arbetsplatser är FRII och Sida, där hon var generalsekreterare respektive informationschef. Som konsult på Goodpoint hjälper hon företag och organisationer med att integrera hållbarhet i strategi och verksamhet samt att engagera medarbetare och andra intressenter i arbetet. Hon har särskild erfarenhet av Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling. Christine leder även produktionen av års- och hållbarhetsredovisningar.

 

 

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
03 maj 2018
Kursplats
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6
Ort
Stockholm
Starttid
09.00
Sluttid
16.30
Kurslängd
Sista anmälningsdatum
26 april 2018
Målgrupp
Max antal deltagare
Frågor om utbildningen? Kontakta mig.

Anmälningsformulär

Övrig information (t.ex. särskild kost)

Utbildning & event

 1. 24
  apr

  Utbildning

  GRI Standards – certifierad utbildning i GRI:s senaste riktlinjer

 2. 22
  maj

  Utbildning

  GRI Standards – certifierad utbildning i GRI:s senaste riktlinjer

Till eventarkivet »