GRI Standards Certified Training

Under vår GRI-certifierade tvådagarskurs får du en gedigen och högaktuell kunskap om hållbarhetsredovisning. Efter avslutad kurs får du även ett officiellt diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

GRI-certifikat

Att redovisa enligt den internationella organisationen GRI:s riktlinjer har länge varit populärt inom både privat och offentlig sektor. Allt fler företag väljer att använda GRI som vägledning för sina hållbarhetsredovisningar och behöver då kunskap i hur de ska lägga upp en redovisningsprocess enligt GRI:s nya standarder.

Certifierad GRI-utbildning
Kursdeltagarna lär sig att tolka de nya GRI-standarderna och får tips om hur de kan utveckla sitt hållbarhetsarbete genom effektiv redovisning och kommunikation. Under utbildningen varvar vi hela tiden teori och fallstudier. Kursen inkluderar minst tio praktiska exempel från svenska och internationella företag. Efter utbildningen får kursdeltagarna ett certifikat från GRI:s internationella sekretariat i Amsterdam.

Målgrupp för utbildningen 
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, kommunikation eller redovisning och behöver kunskap om hållbarhetsredovisning enligt nya GRI Standards.  

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs har du:     
• God kunskap om grunderna i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards
• En inblick i hur svenska företag använder hållbarhetsredoviskning för att skapa affärsnytta
• Praktisk kunskap om hur du lägger upp arbetet med att hållbarhetsredovisa på ett effektivt sätt
• Kunskap om GRI:s redovisningsprinciper.  

Vilka förkunskaper krävs?
Inga specifika förkunskaper behövs. Kunskaper om den egna verksamhetens arbete med hållbarhet/kommunikation/redovisning blir värdefull input till grupparbeten och diskussioner.

Pris: 16.900 kr exklusive moms (lunch, kaffe/te och tilltugg ingår).

 

Program

DAG 1

08.30    Välkomnande och kursintroduktion 

09.00    Introduktion till Global Reporting Initiative och standarderna – Hållbarhetsredovisning enligt GRI – GRI Standards – introduktion, struktur och begrepp 

12.15    LUNCH 

13.15    Redovisningsprocessen – Hur kommer ni igång? Förberedelse – Redovisningsprinciper för att bestämma innehåll (hållbarhetssammanhang och väsentlighet) – Redovisningsprinciper för kvalitet Intressentengagemang  – Effektiv intressentdialog – Hur engagerar du intressenter? – Fallstudier om intressentdialoger som lyckats eller misslyckats

16.30    Allmänna standarder (f.d profilindikatorer/allmänna upplysningar)

17.15    Key-take aways dag 1 

17.30    Avslut dag 1

DAG 2

08.30    Väsentlighet – Identifiera väsentliga frågor och avgränsningar – Redovisa hållbarhetsstyrning (Management Approach Discolures)  

12.15    LUNCH 

13.15    Fallstudier av väsentlighet  – Övning, fallstudier och diskussion 

14.00    Sammanställa och presentera information 

15.30    Vilken redovisning är bäst? – Övning i att bedöma redovisningar enligt effektiv kommunikation och enligt standardens kriterier.   

17.00    Key-take aways dag 2 

17.30    Avslut dag 2

 

Kursledare 
Sophie Hemne De Robien Small
Sophie Hemne de Robien

Sophie har mångårig erfarenhet av hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisning enlig GRI, de senaste fem åren som konsult. Hon har hjälpt ett femtontal företag med väsentlighetsanalyser, hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning. Hon har sektorspecifik erfarenhet från fastighet, tillverkningsindustrin, transport, IT, textil, offentlig sektor och energibranschen. Sophie har en bakgrund inom ledarskapsutbildning och har skrivit utbildningsmaterial för INSEADS forskningsgrupp inom hållbarhet – INSEADS MBA-utbildningar är rankade högst i Financial Times världsrankning av företagsekonomiska utbildningar. Hon är även medförfattare till rapporten Gearing-up for G4 där ett antal stora svenska företag intervjuades om deras hållbarhetsredovisning. Sophie är utbildad statsvetare och ekonom från Lunds Universitet samt Simon Fraser University i Kanada.

 

Daniel Granberg
Daniel Granberg

Daniel har en examen i företagsekonomi från Uppsala universitet som är inriktad mot hållbart företagande, CSR och miljö. Han har erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsredovisning enligt GRI både som anställd och som konsult. I sin roll på Goodpoint arbetar han med rådgivning och genomförande kring hela redovisningsprocessen och hållbara affärsstrategier, däribland väsentlighetsanalyser, framtagande och uppföljning av mål och nyckeltal samt textproduktion.

Detaljer

Eventtyp
Utbildning
Kursdatum
15 maj 2018
Kursplats
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6
Ort
Stockholm
Starttid
15/5 kl 08.30
Sluttid
16/5 kl 17.30
Kurslängd
Sista anmälningsdatum
08 maj 2018
Målgrupp
Max antal deltagare
Frågor? Kontakta mig.
Daniel Granberg
Daniel Granberg

Anmälningsformulär

Övrig information (t.ex. särskild kost)

Utbildning & event

 1. 24
  apr

  Utbildning

  GRI Standards – certifierad utbildning i GRI:s senaste riktlinjer

 2. 22
  maj

  Utbildning

  GRI Standards – certifierad utbildning i GRI:s senaste riktlinjer

Till eventarkivet »