Whitepaper - våra handledningar i hållbarhet

Baserat på 30 års erfarenhet av att hjälpa företag utveckla sina strategier för socialt och miljömässigt ansvarstagande har vi sammanställt ett antal handledningar.

Här kan du Ladda ner handledningarna kostnadsfritt.

Strategi för Corporate Social Responsibility - från samhällsansvar till affär
Strategy for Corporate Social Responsibility - from accountability to business

Hållbar leverantörskedja – leverantörsutveckling med Code of Conduct

Att ställa miljö- och sociala krav i upphandling

REACH och kemikalier i varor – En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare

Bygg ett starkt immunförsvar mot förtroenderisker

Engagera mera med smartare kommunikation (Artikel i tidningen Perspektiv #201)

Skärpt tillämpning av miljölagstiftningen (Artikel i tidningen Perspektiv #203)

Vägen mot en mer hållbar leverantörskedja (Artikel i tidningen Perspektiv #207)

Effektivare hållbarhetsarbete med systematisk riskhantering

Kontakta mig om du har frågor kring våra whitepapers.
Magnus2
Magnus Boman