Våra ramavtal

Här hittar du information om våra ramavtal och vad vi kan hjälpa till med.

Kammarkollegiet Logo
Kammarkollegiet

Managementkonsulttjänster, verksamhets- och organisationsutveckling.
Goodpoint är underkonsult till Karlöf Consulting.
Dnr 93-90-09

Vilka kan avropa?
Samtliga statliga myndigheter
Länk till avtalet >

Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket kan avropa konsultstöd inom kemi och miljö bl.a. avseende material, kemiska produkter, miljöstyrning, ledningssystem och processstöd. 

 

 

Region Skane

Region Skåne
Strategisk rådgivning, stöd vid uppbyggnad av ledningssystem, intern revision, lagefterlevnad och integrerade ledningssystem.

Vilka kan avropa?
Förvaltningar och verksamheter inom Region Skåne.

Se ramavtalet här.Skl
SKL
Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014.

Vilka kan avropa?
Kommuner och landsting som ingår i detta ramavtal
Läs mer här.

Logo
Göteborgs stad
Expertstöd i stadens miljöstrategiska arbete
Referensnummer: UB40713620
Upph. ref.nr: 0350/13

Miljökonsulter  - kemikalier
Analyser och bedömningar av farliga ämnen i kemiska produkter och tjänster
Kunskapsunderlag och utredningar om miljöfarliga ämnen och dess effekter på människan och miljön

Miljökonsulter - kommunikations- och påverkansinsatser
Livsstilsförändringar
Inspiration
Beteendepåverkan
Workshop och seminarium

Behöver du mer information om våra ramavtal? Kontakta mig
Magnus2
Magnus Boman