Samarbetspartners

För att bygga ett riktigt starkt lag krävs mer än kompetenta medarbetare. Vi har också insett värdet av starka samarbetspartners, bra informationskällor och tydliga föregångare.

Logo

  ECOonline erbjuder system för effektiv produktion och distribution av säkerhetsdatablad som används för att bygga upp en kemikaliedatabas
     
Karlof Consulting   Karlöf Consulting hjälper våra kunder att skapa effektiva organisationer
     
Learnways   Learnways erbjuder e-learning och webb för alla plattformar
     
MIljö och Utveckling   I samarbete med tidningen Miljö & Utveckling erbjuder vi öppna utbildningar under namnet Miljö & Utveckling Utbildning.
     
Miljögiraff   Miljögiraff är vår samarbetspartner inom livscykelanalys enligt ISO 14040.