Hållbarhet på Goodpoint

Vi vill vara ett hållbart företag och tycker att det är viktigt att vi tar ansvar för såväl miljö, människor och samhället i stort i vår verksamhet. Genom att vi säljer hållbarhetstjänster har vi dessutom stor möjlighet att påverka våra kunder att bli hållbara och ansvarsfulla företag och organisationer.

Våra uppdrag
Vi är ett relativt litet tjänsteföretag, verksamt främst på den svenska marknaden. Vår största hållbarhetspåverkan är därför den positiva påverkan vi kan ha på våra kunders hållbarhetsarbete genom de projekt vi genomför på uppdrag av dem. 

På kontoret
Våra kontor är flexkontor vilket gör dem effektiva. Vi sorterar allt det avfall som vi kan och köper endast in ekologiska livsmedel. Miljökrav ställs vid upphandling av kontorsmaterial och utrustning. Kopiatorn och skrivaren är inställd på dubbelsidig, svartvit utskrift.

Tjänsteresor
Vi strävar efter att begränsa resandet och, då vi reser, resa så miljösmart som möjligt, företrädesvis med tunnelbana/tåg. Då detta inte går pga destination eller uppdrag kompenserar vi för de CO2 utsläpp som resan ger upphov till. Vi samarbetar med partners i utlandet som i vissa fall kan utföra arbete på uppdrag av oss.

Medarbetarna
Vi har ett öppet arbetsklimat med högt i tak som främjar tolerans och god stämning. Arbetstiden är flexibel för att underlätta för oss att få ihop våra livspussel och det finns möjlighet att delvis arbeta hemifrån. För att förebygga sjukdom och ohälsa har vi tillgång till sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag. Möjligheterna till personlig utveckling och kompetensutveckling diskuteras minst en gång per år vid individuella medarbetarsamtal.

Certifieringar
Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).
Goodpoint är GRI Gold Community Member och certifierad GRI-utbildare.
Vi är med i FN:s Global Compact. Läs gärna vår senaste Communication on progress här >

GRI certifikat2020