Gp Blur

Om Goodpoint

Goodpoint är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom hållbar utveckling. Vår utgångspunkt är att ansvar leder till ökat förtroende och därmed stärker varumärke och lönsamhet.

Vi har en lång historia och vår verksamhet har funnits sedan 1981. Idag är vi ca 28 konsulter med kompetens och erfarenhet av att jobba med hållbarhet på olika sätt. Vi täcker ett brett område och vi har spetskompetens inom kemi, toxikologi, biologi, samhällskunskap, mänskliga rättigheter, inköp, upphandling, ekonomi, mm som vi kombinerar med erfarenhet från organisationsutveckling och ledningsarbete. Tillsammans har vi mer än 200 års konsulterfarenhet från miljö och hållbar utveckling.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och vi är med i FNs Global Compact.

Vi är en strategisk partner till företag och organisationer som söker innovativa lösningar där sund ekonomi kombineras med hållbara värderingar.