Ted Bernhardtz

Ted Bernhardtz säljer arbetskläder och klär medarbetarna i många av Nordens mest framgångsrika företag. Sedan 2011 tillhandahåller Goodpoint konsulttjänster och expertrådgivning åt Ted Bernhardtz och hjälper dem att utveckla sitt arbete med uppförandekod i leverantörsledet.

Problemställning
Ted Bernhardtz köper in varor från leverantörer i Asien och är måna om att ta sitt ansvar för att produktionen sker under goda förhållanden, både avseende miljöpåverkan och för de anställda fabrikerna. Dessutom ställer många av deras kunder krav på dem inom detta område. Därför har de tagit fram en uppförandekod för leverantörer och påbörjat arbetet med att implementera och följa upp den.

Tillvägagångssätt
Uppdraget omfattar bl.a. genomförande av leverantörsrevisioner på plats i Bangladesh, riskanalys, stöd kring framtagande av revisionsverktyg, stöd vid framtagande av utvärderingsverktyg samt rådgivning i inom olika frågor.

Resultat
Genom Goodpoints och Ted Bernhardtz långsiktiga och strukturerade arbete med uppförandekoden har Ted Bernhardtz utvecklat verktyg, system och rutiner för att bedriva ett hållbart och långsiktigt arbete med sin uppförandekod.