Martin & Servera

Martin & Servera hjälper alla som jobbar på restauranger och storkök med de varor, de tjänster och den kunskap de behöver i sin verksamhet

Martin & Servera hjälper alla som jobbar på restauranger och storkök med de varor, de tjänster och den kunskap de behöver i sin verksamhet. De har en ledande ställning i branschen och det skapar stora möjligheter att förändra i rätt riktning. Företagets hållbarhetsarbete utgår från fem ledstjärnor- hållbart erbjudande, resurseffektiv verksamhet, hållbar produktion och arbetsgivare samt kvalitet och matsäkerhet.

Martin & Servera ser hållbarhetsredovisningen som ett verktyg för att långsiktigt följa upp allt de gör inom hållbarhetsområdet. De anser att det är viktigt att företag är transparenta och vågar berätta om det som är bra och det som är mindre bra.

Uppdragsbeskrivning
Goodpoint ger Martin & Servera löpande rådgivning och stöd inom området hållbarhet och socialt ansvar. Uppdraget omfattar bland annat rådgivning och kvalitetssäkring gällande hållbarhetsredovisning och nyckeltal i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning, GRI G4 och GRI Standard.

Resultat
Med Goodpoint som rådgivare och kvalitetsgranskare genomförde Martin & Servera år 2015 en väsentlighetsanalys och publicerade sin första hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI G4 på nivå Core. Även 2016 års hållbarhetsredovisning kvalitetsgranskas av Goodpoint.

För mer information, kontakta Magnus Boman, telefon 070-821 31 29.

Magnus2