Kiwa

Kiwa Sverige är ett certifieringsbolag som erbjuder certifieringar inom livsmedels- och byggbranschen, samt systemcertifieringar.

Uppdragsbeskrivning
Goodpoint har fått i uppdrag av Kiwa Sverige att genomföra en ICA Social audit för Olle Svensson AB (vildväxande bär) samt att bistå i processen att vidareutveckla social revision inom viltväxande i Sverige.

Problemställning
Olle Svensson AB är en av de ledande leverantörerna av vildväxande bär i Skandinavien och levererar blåbär och lingon från de svenska skogarna till bland annat ICA. Mot bakgrund av problem i arbetsförhållanden för utländska bärplockare i Sverige som uppmärksammades under bärsäsongerna 2009 och 2010, har ICA tagit fram ett verktyg för social revision som används vid revision av ICAs bärleverantörer och deras leverantörer.
Bärbranschen har överenskommit att revisionsverktyget som ICA tagit fram ska förvaltas och vidareutvecklas av Svensk dagligvaruhandel. Verktyget är i dagsläget anpassat för revision i verksamheter med organiserade plockare. Det finns också ett behov av att genomföra social revision av bärplockning med fria plockare.

Tillvägagångssätt
Första delen av uppdraget omfattar planering, genomförande och rapportering av social revision av bärplockning i de värmländska skogarna. Caroline Rosenberg på Goodpoint, som har utbildning och erfarenhet inom social revision, genomförde uppdraget. Vid revisionen genomförs dokumentgranskning, intervjuer med ledningsrepresentanter och nyckelpersoner, intervjuer med bärplockare, arbetsplatsbesök i bärskogen, vid vägningsstationer och boenden. Revisionsresultatet dokumenteras i ett rapportformulär och i en CAP, Corrective Action Plan.
Andra delen av uppdraget omfattar genomförande av workshop kring social revision av fria plockare. En framtagen riskanalys kring fria plockare diskuterades och Caroline Rosenberg från Goodpoint gick igenom olika standarder och templates som används för social revision. Möjliga utvecklingsvägar diskuterades.

Resultat
Olle Svensson AB har fått en revisionsrapport som bildar bas för fortsatt förbättringsarbete i deras leverantörskedja. Bärbranschen arbetar utifrån workshopen vidare med utveckling av verktyg för social revision för fria plockare.
 
För mer information och frågor, kontakta Caroline Rosenberg telefon 08-789 04 49.

Caraoline Farg